MfN mediator Deventer: voor en na scheiding

Meer weten? Maak je keuze:
MediationUit elkaarOudersStiefouder

Mediator

Een mediator helpt partijen hun conflict op te lossen. De mediator begeleidt het onderhandelingsproces zodanig dat niet (langer) naar de standpunten, maar naar de onderliggende belangen wordt gekeken. Vanuit die (gemeenschappelijke) belangen beweegt de mediator partijen om te komen tot alternatieve oplossingen. De mediator heeft daarbij een faciliterende en informerende rol.

Kennismaken?

Scheiding 

Als je de regie wilt houden over jullie scheiding, kun je samen een scheiding mediator kiezen. Deze mediator ondersteunt als neutrale derde jullie communicatie en onderhandelingen. Onder begeleiding van de mediator bepaal je - zonder tussenkomst van een rechter - samen wat in jullie situatie de beste afspraken zijn of op welke wijze jullie na de scheiding jullie ouderschap willen voortzetten.

Meer over scheidingsmediation

Ouderschapsplan

Als jij en je partner uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, kun je bij de (pedagoog) mediator Deventer terecht voor het opstellen van het wettelijk verplichte ouderschapsplan. Ook bij het aanpassen van een ouderschapsplan kan de (pedagoog) mediator worden betrokken, bijvoorbeeld bij verschil van mening over het ouderschapsplan of in verband met gewijzigde omstandigheden.

Alles over ouderschapsplan

Samengesteld gezin

Aan de hand van jullie specifieke problemen staat een ervaren stiefgezin mediator jullie terzijde. Zowel voor (stief-)ouders van een nieuw samengesteld gezin als van een bestaand stiefgezin heeft de mediator van De Familiezaak Deventer een passende aanpak. Twijfel je of mediation geschikt is voor de knelpunten in jullie samengestelde gezin, bel gerust met de stiefgezin mediator Deventer.

Bekijk ons aanbod

Familiekwesties

Conflicten en familiekwesties komen in de beste families voor. Onderlinge verhoudingen kunnen om allerlei redenen verstoord raken. Je kunt niet (meer) met elkaar, maar (soms) ook niet zonder elkaar. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen. Soms is er meer nodig om het vertrouwen te herstellen. Overleg gerust met ons als je twijfelt of mediation geschikt is voor jullie kwestie.

Contact

Kosten mediation

De mediator van de Familiezaak Deventer staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan voor haar cliënten gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen. Afhankelijk van de aard van de zaak en de hoogte van het inkomen/eigen vermogen, betaal je dan alleen een eigen bijdrage. Als je niet in aanmerking komt voor een mediationtoevoeging betaal je elk de helft van het uurtarief van de mediator.

Alles over kosten