MfN mediator bij scheiding te Deventer, Epe, Raalte en Zutphen

Meer weten? Maak je keuze:
MediationUit elkaarOudersStiefouder

Mediation

De Familiezaak Deventer e.o. is gespecialiseerd in familie- en scheiding gerelateerde mediation. Een MfN-geregistreerde mediator is er voor beide partijen en zorgt er voor dat beiden in de vertrouwelijkheid van de mediation kunnen aangeven wat er speelt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen in het mediation proces aan bod en worden zorgvuldig afgewogen. Een mediator oordeelt niet, maar informeert jullie wel ter zake en draagt zo bij aan het vinden van blijvende oplossingen als gevolg van de mediation.

Kosteloos kennismaken?

Scheiding 

Als jullie zelf willen bepalen hoe je de gevolgen van jullie scheiding wilt regelen en/of beslissingen over jullie kinderen niet aan een rechter willen overlaten, kunnen jullie kiezen voor een MfN-erkende scheiding mediator. Scheidingsmediation is voorbehouden aan een in scheiding gespecialiseerde mediator, die jullie scheidingsprocedure begeleidt. De formele of informele vorm van jullie scheiding bepaalt daarbij hoe het (echt-)scheidingsconvenant er uit ziet. In alle gevallen reikt de scheiding mediator de noodzakelijke onderwerpen aan en zal deze jullie ook juridisch informeren. Zo komen jullie onderling sneller tot de nodige afspraken, waarbij de scheiding mediator als neutrale derde de communicatie en de onderhandelingen ondersteunt. Scheiden via mediation is een manier om op jullie eigen wijze en in jullie eigen tempo uit elkaar te gaan als partners. Die zorgvuldigheid draagt er vaak aan bij dat ex-partners na hun scheiding wel goede ouders kunnen blijven.

Meer over scheidingsmediation

Ouderschapsplan

Het vaststellen van een omgangs- of zorgregeling (bijv. co-ouderschap) in een ouderschapsplan is het vertrekpunt van de mediation. In een ouderschapsplan worden bij scheiding alle toekomstige punten van afstemming tussen ouders vastgelegd. Door deze punten in mediation te bespreken wordt voorkomen dat het nieuwe leven in twee huizen voor kinderen onnodig verwarrend zal zijn. Maar ook voor ouders is het prettig om na een scheiding weer onafhankelijk van elkaar het eigen leven in te kunnen richten aan de hand van het ouderschapsplan. Echter, ouderlijk overleg blijft nodig en de nieuwe manier waarop je dit regelt wordt overeengekomen in het ouderschapsplan. Tevens wordt in het ouderschapsplan opgenomen hoe jullie de kosten van de kinderen gaan verdelen.

Alles over ouderschapsplan

Stiefouder problematiek

Ben je stiefmoeder of stiefvader en vorm je met een nieuwe partner een samengesteld gezin? Jullie hebben dan voor elkaar gekozen, als (stief-)ouders komt er heel wat meer op jullie schouders. Het samengaan van twee gezinnen in een stiefgezin kan leiden tot verwarrende emoties. Daar kun je het als stiefvader / stiefmoeder en als (stief-)ouderpaar erg moeilijk mee hebben. Neem in mediation tijdig wat afstand van het krachtenspel in jullie samengestelde stiefgezin. Aan de hand van jullie specifieke problemen staat een stiefouder mediator jullie terzijde. Zowel voor (stief-)ouders van een nieuw samengesteld gezin als van een bestaand stiefgezin hebben we een mediation aanbod.

Bekijk ons aanbod

Familiekwesties

Conflicten en familiekwesties komen in de beste families voor. Onderlinge verhoudingen kunnen om allerlei redenen verstoord raken. Vaak is er een aanleiding, zoals het overlijden van een familielid. Altijd raakt het mensen in hun hart en in hun dagelijkse leven. Je kunt niet (meer) met elkaar, maar (soms) ook niet zonder elkaar. Verlang je naar rust en wil je elkaar weer kunnen vertrouwen? Soms heb je niets te verliezen. Overleg gerust met ons als je twijfelt of mediation geschikt is voor de problemen binnen jullie familie.

Kosteloos spreekuur

Kosten mediation

De kosten van mediation zijn zaak- en inkomensafhankelijk. De Familiezaak Deventer staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan voor haar cliënten gesubsidieerde rechtsbijstand, een zgn. mediationtoevoeging, aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het eigen vermogen, betaal je dan slechts een geringe eigen bijdrage. Boven de grenzen van de Raad voor rechtsbijstand geldt het reguliere uurtarief of kan een vaste prijs worden overeengekomen. De mediationkosten worden dan gedeeld, doorgaans betaalt elk de helft.

Alles over kosten