26 jan 2022
Deel:

Als je ouders gaan scheiden

Villa Pinedo is een website waar kinderen met gescheiden ouders hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Daarnaast maken de jongeren van Villa Pinedo volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Villa Pinedo werkt op deze manier samen met deze jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Via de landelijke campagne Niet Jouw Taak laat Villa Pinedo kinderen met gescheiden ouders weten dat het niet hun taak is om verantwoordelijkheid te nemen voor de (gevolgen van) de scheiding van hun ouders. Een scheiding kan een negatieve invloed hebben op het welzijn van kinderen. Kinderen voelen zich met regelmaat verantwoordelijk voor het geluk van hun ouders. Hierdoor ervaren zij ongelukkige gevoelens. Villa Pinedo ondersteunt met haar aanbod de kinderen tijdens de scheiding van hun ouders.

Onderzoek naar beleving van scheidingskinderen

Een belangrijk onderdeel van deze campagne is het online Buddy Programma. Villa Pinedo traint jongeren met gescheiden ouders vanaf 18 jaar als ervaringsdeskundige Buddy van kinderen die worstelen met kwesties rondom de scheiding van hun ouders. Deze kinderen zijn de Bobby’s. Via een speciaal ontwikkelde app en op een forum geven Buddy’s kinderen vanaf 10 jaar, de Bobby’s, tips, adviezen of een luisterend oor. Gedurende vier jaar zijn onderzoekers van de Universiteit Utrecht nagegaan hoe Bobby’s en Buddy’s de scheiding van hun ouders beleven, en of en hoe het Buddy Programma hier een positieve bijdrage aan kan leveren.

Gevolgen scheiding voelen soms wel als jouw taak

Met de Bobby’s gaat het op het moment dat ze voor het eerst contact zoeken met Villa Pinedo niet goed. Gemiddeld genomen geven ze lage cijfers voor hun leven en ervaren Bobby’s weinig levenstevredenheid en weinig gevoelens van geluk. Daar komt bij dat ze veel ruzie waarnemen tussen hun ouders, regelmatig piekeren over de scheiding en dikwijls gevangen zitten in loyaliteitsconflicten. Ook voelen veel Bobby’s zich verantwoordelijk voor het geluk van hun ouders. Hoewel Bobby’s zich hier niet druk om zouden moeten maken, zien sommigen van hen dit wel als hun taak.

Je gehoord voelen

Bobby’s rapporteren zeer positieve ervaringen met het Buddy Programma. Ze voelen zich gehoord, erkend en gewaardeerd. Dit is ook terug te zien in hun reacties op de scheiding nadat ze in contact zijn geweest met een Buddy: ze voelen zich minder schuldig, piekeren minder en houden zich minder groot voor hun ouders. Alhoewel we hier rekening moeten houden met een selectieve en iets gelukkigere groep Bobby’s laten de patronen in de data duidelijk zien dat Bobby’s van het Buddy Programma profiteren.

Je begrepen voelen

Met de Buddy’s gaat het op het moment dat ze voor het eerst contact hebben met Villa Pinedo goed. Door het steunen van de Bobby’s voelen Buddy’s zich (nog) beter. Zo voelen ze zich zekerder over zichzelf en voelen ze zich gesterkt in hun denken en doen. Ook geeft het merendeel van de Buddy’s aan dat ze door het Buddy Programma beter met de scheiding van hun ouders kunnen omgaan. Alhoewel dit sociaalwenselijke antwoorden zouden kunnen zijn vinden we ook dat Buddy’s minder piekeren over de scheiding en de ouders meer kunnen vergeven voor wat er is gebeurd na afloop van het Buddy Programma. Ook Buddy’s lijkt het steunen van een Bobby dus veel op te leveren.

Verschillen tussen kinderen

De bevindingen van dit onderzoek wijzen erop dat zowel Bobby’s en Buddy’s profiteren van zich gehoord, begrepen en gewaardeerd te voelen door (andere) Buddy’s. Wat daarbij wel opviel was dat sommige Bobby’s veel meer de neiging hebben om zich schuldig te voelen over van alles, terwijl andere kinderen er helemaal geen last van hebben. Sommigen Bobby’s voelden zich heel boos op alles en iedereen, terwijl andere Bobby’s zich juist heel verdrietig voelden. Juist die schuldgevoelens, en gevoelens van boosheid en verdriet hingen samen met een minder welzijn. Ook hing het verhuizen van de Bobby zelf of van een goede vriend(in) samen met verminderd welzijn.

Contact met je ouders

Een laatste belangrijke implicatie richt zich op het (gebrek aan) contact met de moeder of de vader rondom de scheiding. Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de Bobby’s geen contact met één van de ouders - meestal de vader - heeft gehad in de periode rondom de scheiding. Omdat het onduidelijk is hoe lang deze periode precies was en of er mogelijk ook praktische verklaringen voor zijn, kan er in dit onderzoek geen antwoord worden gegeven op de vraag of het gemis van één van de ouders het lage welzijn van de Bobby’s verklaart. Vervolgonderzoek is nodig om uit te zoeken wat de rol van geen contact te hebben met één ouder precies is op het welzijn van de Bobby’s.

Bron: Onderzoek van klacht naar kracht  

Caroline Eggermont
scheidingsmediator

De Familiezaak Deventer


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: