14 feb 2018
Deel:

Een kindgesprek

Onlangs sprak ik Bartho (10 jaar) over de veranderingen die hij meemaakt. Als ik de scheiding van zijn ouders noem, merkt hij op dat het ook zijn scheiding is, en die van zijn broertje.

Kinderen scheiden mee

Later in het gesprek gebruikt Bartho aanduidingen als ‘toen we gingen scheiden’ en ‘voor onze scheiding’. Toen zijn ouders uit elkaar gingen hield het leven dat Bartho en zijn broertje tot dan toe hadden op en veranderde het voorgoed. De scheiding van hun ouders betekende voor de broertjes een scheiding van het gezin. 

Kinderen stemmen af

Voor ouders is het vaak moeilijk om er achter te komen wat hun kinderen werkelijk denken en voelen over de gezinsscheiding. Soms zijn kinderen te jong om hun eigen gevoelens te begrijpen of te verwoorden. Maar kinderen stemmen ook op zichzelf af: hun zwijgen kan een manier zijn om zichzelf tegen te angstige gevoelens te beschermen. Nog vaker stemmen kinderen op hun ouders af: zij houden zich dan stil om zo nog meer verdriet of ruzie tussen hun ouders te voorkomen. 

Wat kinderen (niet) zeggen

Wanneer ik als orthopedagoog/mediator kinderen zie en hoor dan noemen we dat doorgaans een kindgesprek. Dit is een niet-directief, speels gebeuren. Afhankelijk van hun leeftijd en persoonlijkheid uiten kinderen zich via de taal van het spel, lichaamstaal, tekentaal of gesproken taal. Maar ook in het laatste geval is hetgeen kinderen letterlijk zeggen niet persé wat ze bedoelen. Het vergt dan ook een specifieke deskundigheid om in de uitingen van kinderen de onuitgesproken betekenis daarvan te onderkennen. 

Kindgesprek

Zo’n kindgesprek geeft een indruk van de belevingswereld van het kind, maar vraagt ook om professionele voorzichtigheid ten aanzien van de interpretatie ervan. Het geeft een beeld dat kan bijdragen aan de ondersteuning van kind en ouders. Net als in mediation is hetgeen een kind aan mij vertelt vertrouwelijk. Het gesprek met Bartho gaf aanleiding om via een gezinstekening de ervaringen van Bartho zichtbaar en invoelbaar te maken voor zijn ouders.

Behoeften en kansen

De inhoud van een kindgesprek wordt dus nooit rechtstreeks gecommuniceerd. De verkregen inzichten vertaal ik in mogelijke behoeften van het kind. Met ouders ontstaat zo een gesprek over de kansen die zij zien om in de huidige situatie bij behoeften van hun kind aan te sluiten. In de mediation tussen de ouders van Bartho ontstond op dit moment een cruciale kanteling van gerichtheid op elkaar (als ex-partners) naar gerichtheid op (elkaar als ouders van) hun zoons.
 
Caroline Eggermont
Orthopedagoog/mediator 
De Familiezaak Deventer e.o.
 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: