1 dec 2021
Deel:

Indexering alimentatie & de relatie

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het bedrag van de alimentatie verhoogd met 1,9%. Voor sommige ouders is de jaarlijkse indexering van de kinderalimentatie een terugkerende bron van conflict. 

Indicatie voor de relatie?

Niet zelden wordt er via het niet toepassen van de indexering van kinderalimentatie blijvend conflict gevoerd over onverwerkte zaken. Zeker als het ouderlijk conflict - via de kinderalimentatie - in de beleving van het kind over hem of haar zelf gaat, bezorgt dit het kind gevoelens van angst en stress.


Waarom indexering alimentatie?

Bepalend voor de wettelijke indexering is de algemene ontwikkeling van het loonpeil. Via dit jaarlijkse percentage wordt het alimentatiebedrag automatisch aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud, waarmee het bedrag redelijk blijft. 
 

Indexering alimentatie zelf toepassen

Automatisch betekent echter niet dat de indexering als vanzelf wordt toegepast. Van de alimentatieplichtige wordt verwacht dat deze de verrekening met het jaarlijkse percentage zelf checkt en toepast. Het percentage van 1,9% per 01-01-2022 geldt voor de alimentatie die in 2021 bestond, is vastgesteld of gewijzigd, inclusief de wijzigingen die door voorafgaande indexeringen tot stand zijn gekomen. 


Alimentatie en de relatie

Het zonder meer voldoen van kinderalimentatie wordt door veel kinderen ervaren als een uiting van ouderlijke verantwoordelijkheid en zorg, die hen het gevoel geeft dat de ouder hem of haar blijvend belangrijk vindt. En dat vertrouwen draagt bij aan een positief zelfbeeld van het kind.
 
Caroline Eggermont
MfN mediator

De Familiezaak Deventer 

 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: