21 feb 2022
Deel:

Kiezen of delen

In plaats van een mandje paaseieren breng ik als mediator graag de mandenoefening onder je aandacht. De mandenoefening helpt ouders in scheidingsmediation te kiezen waarover het gesprek met elkaar wel of niet aan te gaan. Deze oefening is ontleend aan de theorie van ‘Geweldloos Verzet’ en past goed in de context van mediation. Het is lastig én belangrijk om niet over elk verschil tussen de twee gezinnen te communiceren of discussiëren. 

De mandenoefening helpt ouders na te denken over hoe belangrijk de inhoud van een gespreksonderwerp - voor de ontwikkeling van het kind - op lange termijn is. Tijdens en na een scheiding kan elke vorm van communicatie soms leiden tot conflict. Het is dus belangrijk dit risico enkel te nemen indien de inhoud belangrijk genoeg is. Wanneer zich een onderwerp voordoet waarover jij die beslissing moet nemen, neem dan eens de tijd om je af te vragen in welke mand dit onderwerp thuishoort. Er zijn 3 manden: de acceptatiemand, de compromismand en de limietmand.

Kiezen om door te lopen

Over zaken die in de groene acceptatiemand gelegd worden, ga je niet communiceren. Je besluit ze te accepteren en er geen verdere energie in te steken ten aanzien van de andere ouder. Dat ga je ook zo leren aan je kind. Het is vervelend, maar deze dingen zijn het niet waard om over in conflict te gaan. Het conflict zou de kinderen waarschijnlijk meer last bezorgen dan de oorspronkelijke last die zij ervaren door dit verschil in inzicht met de andere ouder.

Kiezen om te wachten

Over kwesties of zorgen die in de oranje compromismand belanden hoop je op den duur nog wel een compromis te vinden, maar je beslist dat de kwestie voor nu niet dringend is of dat de tijdelijke rust en kalmte door nu het gesprek niet aan te gaan belangrijker is.

Kiezen om te delen

Slechts over zaken in de rode limietmand beslis je om het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld in mediation. Het gaat om zaken die de fysieke of emotionele ontwikkeling van jullie kind in het gedrang brengen. Of kwesties waarover beslissingen genomen moeten worden of waar een akkoord over moet zijn, waar geen verschil kan zijn tussen de twee gezinnen. Het is voor de meeste ouders moeilijk om te beslissen welke kwestie je in welke mand moet.

Al deze kwesties gaan over je kind en voelen daarom allemaal even belangrijk aan. Bovendien raakt wat je kind raakt of lastig vindt, ook jou. En als je geraakt wordt, kan je soms niet rustig nadenken, nuanceren of de dingen in perspectief zetten. Dat is namelijk wat de spanning en het conflict doet met je brein. Met oefeningen als de mandenoefening helpt een mediator je om de tijd te nemen, de afweging te maken…zodat je leert de meest kindvriendelijke beslissingen te nemen. Wist je dat gemiddeld slechts 10% van de zorgen in de limietmand terechtkomen, 30% in de compromismand en 60% in de acceptatiemand?

Caroline Eggermont,
MfN-register (familie-) mediator

De Familiezaak Deventer

Bron: Omer, H. en Wiebenga, E. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen, Bohn Stafleu Van Loghum.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: