12 nov 2017
Deel:

Kijk op co-ouderschap

Het begrip co-ouderschap is in de loop der jaren een eigen leven gaan leiden. In mediation leiden onjuiste aannames ten aanzien van de term co-ouderschap regelmatig tot misverstanden. Afhankelijk van de bril waarmee men er naar kijkt, stuit ik op verschillende mispercepties. Een casus geeft daar zicht op.

Co-ouderschap met de coöperatieve bril op

Als co-ouders ben en blijf je elkaars deelgenoten, die veel en positief met elkaar kunnen en willen overleggen of afstemmen. In mediation tref ik (ex-)echtgenoten Ko en Cora, die elkaar nauwelijks kunnen aankijken, zichtbaar conflictueus zijn en die co-ouderschap beogen.

Co-ouderschap vanuit het perspectief van het kind 

Van hun zevenjarige zoontje schetsen Ko en Cora een eenduidig beeld. Thuis heeft Koosje een duidelijke aanpak en veel structuur nodig om het goed te laten gaan. Vanwege aanpassingsproblemen op school wordt Koosje momenteel nader onderzocht met het oog op ADHD en/of een aan autisme verwante stoornis. Hoe verwachten Ko en Cora dat Koosje in de toekomst om zal kunnen gaan met de wekelijks wisselende woonsituatie die zij voor ogen hebben?

Co-ouderschap realistisch bezien

Cora is huisvrouw en werkt sinds Koosje naar school gaat gemiddeld 12 uur per week, met de hoop op meer uren. Ko is als fulltime kostwinner gewend om op de zaterdagen over te werken. Wat maakt dat hun - voor Koosje op zich al ingrijpende - scheiding aanleiding is om de rolverdeling om te gooien en hoe haalbaar is dit perspectief voor hen beiden? 

Co-ouderschap door de ogen van de fiscus 

Ko was in de vooronderstelling dat zowel hij als Cora als alleenstaande co-ouder kindgebonden budget zouden ontvangen. Nu Koosje hun enige kind is - dat staat ingeschreven op het adres van Cora - ontvangt zij het kindgebonden budget van de belastingdienst, hetgeen tot scheve ogen leidt.

Co-ouderschap vanuit financieel oogpunt

Zodra het Ko bovendien duidelijk wordt dat kinderalimentatie ook bij co-ouderschap mede wordt vastgesteld op basis van de draagkracht van beide ouders, krijgt het mediationproces een onvoorziene wending. De onjuiste aanname dat er bij co-ouderschap geen kinderalimentatie hoeft te worden betaald bleek een diffuse rol te spelen in de motivatie voor co-ouderschap.

Co-ouderschap als desillusie

De deceptie is zo groot dat de mediation door Ko ogenblikkelijk wordt beëindigd, met een vechtscheiding in het verschiet. Voor Koosje valt te hopen dat deze uiteindelijk resulteert in een zorg- of omgangsregeling die het minst aanleiding geeft tot conflicten tussen zijn ouders.
 

Co-ouderschap objectief gezien

Co-ouderschap heeft geen wettelijke grondslag en bestaat administratief in feite niet. Feitelijk is co-ouderschap niet meer en niet minder als de praktische optie om de zorgtijd ongeveer gelijk te verdelen. Een optie voor ouders die zorg en kosten graag samen willen (blijven) dragen en die intensief met elkaar kunnen samenwerken rondom hun kinderen. 

Klik hier voor meer feitelijke informatie over gelijkwaardig ouderschap, co-ouderschap, gezag of erkenning.
 
Caroline Eggermont
orthopedagoog-mediator
De Familezaak Deventer e.o.
 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: