28 dec 2017
Deel:

Kind in scheiding: hoe trouw kun je zijn?

Loyaliteit

Door de bloedband is er vanaf de geboorte een vanzelfsprekende loyaliteit tussen ouders en kind. Deze biologische verbondenheid zorgt voor een onvoorwaardelijke trouw van ouders aan hun kind én van het kind aan de ouders. Elke ouder herkent bij zichzelf die sterke gevoelens van loyaliteit ten aanzien van het eigen kind. Minder bewust zijn we ons van het feit dat kinderen evenzeer loyaal zijn aan hun ouders.

Afhankelijkheid

Bij kinderen wordt die loyaliteit nog eens versterkt doordat zij na de geboorte voor hun voortbestaan zijn aangewezen op hun ouders. Kinderen hebben nog allerlei ontwikkelingstaken te volbrengen, waarvoor zij afhankelijk zijn van het gezinssysteem dat zij met hun ouders vormen.

Kinderen helpen mee

Hoewel kinderen biologisch gezien duidelijk de meest kwetsbare gezinsleden zijn en de ouders de meest verantwoordelijke, houden ook kinderen het gezin mede in stand door - op hun manier - ook voor hun ouders te zorgen. Zij voelen feilloos aan dat de ouders degenen zijn die het gezin in stand houden en stemmen onbewust af op de behoeften van hun ouders.

Kinderen leven mee

Ouders worden geacht voor kinderen te zorgen en niet andersom. Echter, kinderen willen ook iets kunnen doen als ouders, broertjes of zusjes het moeilijk hebben. Door te troosten of taakjes in huis op zich te nemen helpen kinderen het gezinssysteem mee in stand te houden. Hoe medeverantwoordelijk een kind zich voelt wordt mede bepaald door zijn plaats in de kinderrij en persoonlijkheidskenmerken.

Kinderen scheiden mee

Een scheiding van de ouders is in de beleving van een kind een scheiding van het gezin. Het gezin zoals het was wordt immers door een van de ouders verlaten, valt uiteen en wordt ingewisseld voor iets anders. Dat betekent voor het kind een bedreiging van zijn veiligheid. Het kind maakt zich - terecht - zorgen over zichzelf en heeft verdriet om het verlies van het gezin.

Loyaliteitsconflict 

Soms worden het eigen verdriet en de zorgen om zichzelf bij het kind verdrongen door de zorgen over zijn ouders. Het kind voelt aan dat de ouders het moeilijk hebben en wil juist nu een goed kind voor hen zijn. Door het conflict tussen beide ouders kan het kind in conflict komen met enerzijds zijn loyaliteit aan de ene ouder en anderzijds zijn loyaliteit aan de andere ouder. Dit gebeurt als het kind door het ouderlijk conflict het gevoel krijgt dat het moet kiezen tussen - zijn loyaliteit aan - beide ouders. In de twee navolgende blogartikelen kun je lezen waar dit toe kan leiden.
 

Loyaliteitsconflict voorkomen

Hoe kun je als ouder een loyaliteitsconflict voor je kind voorkomen? Het antwoord op deze vraag in gelegen in de omkering van het voorgaande: houd je kind buiten jullie conflict, in woord én daad. Draag er actief aan bij dat het kind het gevoel behoudt dat het van jullie beiden mag houden en het bij beiden fijn mag hebben. Zo waarborg je dat het kind trouw mág zijn.
 
Caroline Eggermont.
orthopedagoog/mediator
De Familiezaak Deventer e.o.
 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: