16 jul 2018
Deel:

Mediation mooi meegenomen

Anders dan André Rouvoet in zijn recente rapport 'Scheiden zonder schade’, ziet Sander Dekker in zijn kamerbrief van vorige week een schone taak weggelegd voor mediation. Hij doelt dan op andere manieren om met conflicten om te gaan dan de gang naar de rechter.
 

Problemen zelf de baas worden

Vergeleken met rechtspraak noemt Dekker als voordeel van mediation dat mensen zelf de baas blijven van hun probleem. En dat zij hun problemen beter de baas worden als zij deze zelf oplossen. Dit blijkt namelijk tot betere resultaten te leiden: problemen worden via mediation vaker opgelost, afspraken worden beter nageleefd en ook de kans op een betere verstandhouding is groter. De minister wil dan ook met name het gebruik van mediation uitbreiden. En vraagt zich af wat daar voor nodig is.
 

Professionele mediator

Op het gebied van mediation heeft zich al een professionele beroepsgroep ontwikkeld. Op zich is de term ‘mediator’ geen beschermd beroep. Echter, de Mediation federatie Nederland kent de MfN-register mediator, een beschermde titel voor de mediator die is opgeleid, gekwalificeerd en erkend volgens de beroepsnormen van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

Meer mediation

Al eerder (2016) deed Van der Steur een wetsvoorstel om de positie van de mediator in een wettelijk kader te plaatsen, om ook zo de toepassing van mediation te bevorderen. Het overleg daarover met de beroepsorganisaties zoals de MfN zal nu - na de zomer - worden voortgezet door minister Dekker. Een speciale plaats wordt daarbij ingenomen door maatregelen die moeten helpen om verharding van echtscheidingen te voorkomen. In deze liet Rouvoet in zijn actieplan de verworvenheden van de hiertoe gespecialiseerde MfN familie mediator vrijwel onbenut.
 

Mediation nog niet ingeburgerd

Een van de actiepunten van Dekker is beter toegankelijke informatie over mediation. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij 20% van de rechtzoekenden onbekendheid met mediation een rol speelt. Misschien maakte onbekend ook bij Rouvoet onbemind? Mensen kennen het begrip mediation wel, maar komen niet op het idee dat dit ook zou kunnen passen bij hun probleem. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat uitspraken van de rechter zelden tot een blijvende oplossing leiden. Waar mogelijk en zinvol verwijzen rechters dan ook door naar mediation. Mooi dat mediation nu ook (weer) wordt meegenomen op de politieke agenda!

Caroline Eggermont
MfN-register (familie) mediator
De Familiezaak Deventer


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: