21 feb 2020
Deel:

Pensioen bij scheiding vanaf 2022

Al 15 jaar is de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding geregeld in de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (VPS). Evaluatie van die wet leidde vorig jaar tot een wetsvoorstel om vanaf volgend jaar pensioenen na scheiding anders te gaan verdelen. 
 
De bedoeling is dat vanaf dan - als hoofdregel - de pensioenuitvoerder het ouderdomspensioen op het tijdstip van scheiding reeds opsplitst en verdeeld. De ex-partner krijgt zo rechtstreeks een eigen aanspraak op het ouderdomspensioen. Hierdoor zijn ex-partners met betrekking tot het hen toekomende pensioen na scheiding niet langer afhankelijk van het in leven zijn van de vroegere partner. Hetzelfde geldt voor het bijzonder nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk.
 
Als ex-partners aangeven dat zij de verdeling niet willen of dat zij een afwijkende afspraak hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen, gelden - net als nu het geval is - de afspraken die de partners hebben gemaakt (binnen de voorwaarden en grenzen die de wetgever hieraan stelt). 
 
Het lag in de bedoeling dat deze nieuwe wet zou ingaan op 1 januari 2021. Nu de tweede kamer de wet pas in het najaar van 2020 kan bespreken zal de nieuwe wet waarschijnlijk niet eerder als op 1 januari 2022 ingaan. Tot dan is de Wet VPS van kracht. Wat dit inhoudt lees je in dit blog.
 

De Familiezaak Deventer

Mediation in familiezaken


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: