10 apr 2021
Deel:

Omgang in tijden van corona

Kinderen hebben na een scheiding veelal een zorg- of omgangsregeling met hun gescheiden ouder(s). Onder invloed van de coronacrisis melden zich bij de mediator ouders die zich zorgen maken over de juiste uitvoering van deze regeling. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft veelgestelde vragen van gescheiden ouders over de omgangsregeling in tijden van Corona op 25 maart 2021 geactualiseerd. Zij gaan uitvoerig in op de volgende onderwerpen:

• Kan de omgangsregeling doorgaan?
• Moet je afstand houden van je kinderen?
• Gaat de omgangsregeling door bij ziekte?
• Gaat de begeleide omgang door?
• Hoe maak ik het videobellen leuk met mijn kind?
• Kan de omgang doorgaan als een van de ouders in het buitenland woont?
 

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding voert sinds een jaar via Zoom gesprekken met ouders en professionals over dergelijke vragen. Deze gesprekken worden gevoerd met maatschappelijk deskundigen; er sluit een advocaat, mediator, psycholoog of stiefcoach aan bij het gesprek.

Ouderschapsplan

Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Soms heeft de rechtbank daarom de zorg- of omgangsregeling bepaald. Deze blijft in tijden van corona in principe van toepassing zoals deze is opgelegd. Meestal is de zorg- of omgangsregeling in goed onderling overleg tussen ouders vastgesteld in een ouderschapsplan. Deze ouders kunnen ook nu onderling bepalen hoe de omgang in deze periode er het beste uit kan zien. Bijvoorbeeld door het aantal wisselingen van huis te beperken. Ter wille van kinderen is het van belang dat ouders de te maken afwegingen met een koel hoofd (richtlijnen RIVM) en een warm hart maken. Is de omgangsregeling gestopt en lukt het niet om er met de andere ouder uit te komen, dan kunnen jullie natuurlijk gebruik maken van mediation.

Caroline Eggermont
MfN-familie mediator

De Familiezaak Deventer


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: