16 apr 2020
Deel:

Omgang in tijden van corona

Kinderen hebben na een scheiding veelal een zorg- of omgangsregeling met hun gescheiden ouder(s). Onder invloed van de coronacrisis melden zich bij de mediator ouders die zich zorgen maken over de juiste uitvoering van deze regeling. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft veelgestelde vragen van gescheiden ouders over de omgangsregeling in tijden van Corona op een rijtje gezet. Zij gaan uitvoerig in op de volgende onderwerpen:

  • Omgang tijdens de coronasituatie
  • Mijn kinderen willen nu geen omgang
  • Als reizen lastig is
  • Samengesteld gezin
  • Andere invulling van omgang
  • We zijn het niet met elkaar eens.
  • Rechtszaken

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding voert sinds eind maart via Zoom gesprekken met ouders en professionals over dergelijke vragen. Deze gesprekken worden gevoerd met maatschappelijk deskundigen; er sluit een advocaat, mediator, psycholoog of stiefcoach aan bij het gesprek.

Ouderschapsplan

Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Soms heeft de rechtbank daarom de zorg- of omgangsregeling bepaald. Deze blijft in tijden van corona in principe van toepassing zoals deze is opgelegd. Meestal is de zorg- of omgangsregeling in goed onderling overleg tussen ouders vastgesteld in een ouderschapsplan. Deze ouders kunnen ook nu onderling bepalen hoe de omgang in deze periode er het beste uit kan zien. Bijvoorbeeld door het aantal wisselingen van huis te beperken. Ter wille van kinderen is het van belang dat ouders de te maken afwegingen met een koel hoofd en een warm hart maken. Helpende vragen zijn dan: Welke vraag ligt er? Wat zijn de feiten? Hoe schatten we de risico’s en de veiligheid in? (richtlijnen van het RIVM) Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunnen we wel doen? Lukt het niet om er met de andere ouder uit te komen, dan kunnen ouders overwegen gebruik te maken van mediation.

Caroline Eggermont
MfN-familie mediator

De Familiezaak Deventer


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: