9 jun 2018
Deel:

Over scheiden en overlijden

Scheiden doet al genoeg lijden. Om onnodig leed te voorkomen informeert de mediator daarom tijdens de echtscheidingsprocedure naar eventuele testamenten. De belangstelling voor dit onderwerp is over het algemeen gering. Er moet bij een scheiding al zoveel worden geregeld dat het testament nogal eens blijft liggen. Soms ook omdat men ten onrechte denkt dat het vervalt bij scheiding.

Overlijden tijdens scheiden

Als je geen testament hebt en je overlijdt vóór de datum van inschrijving van de echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap) in de registers van de Burgerlijke stand, dan geldt het wettelijk erfrecht onveranderd. Dit houdt sinds 2003 in dat alle bezittingen naar de langstlevende partner gaan en dat de kinderen hun erfdeel ontvangen in de vorm van een vordering op de langstlevende partner. Deze vordering is pas na het overlijden van de langstlevende partner opeisbaar. Als je dit niet (meer) passend vindt dan kun je een testament opstellen om je toekomstige ex-partner te onterven. Is er wel een testament dan is de vraag wat daar letterlijk in staat ten aanzien van je partner. In alle gevallen kun je voor ongeveer € 175,- je testament laten herroepen bij een notaris.

Overlijden na scheiden

Ingeval van een testament is het de vraag hoe erfgenamen daarin worden benoemd. Als in jouw testament van voor de scheiding jouw ex-partner bij naam wordt genoemd als erfgenaam, dan blijft dat zo als je dit niet herziet, tenzij er een ontsnappingsclausule is opgenomen. Als het testament aangeeft dat de echtgeno(o)t(e) erfgenaam is, dan is de ex-echtgeno(o)t(e) dat niet meer rechtstreeks. Echter, een ex-partner kan nog wel indirect van jou erven via jullie kinderen. Je kunt dit aanpassen door een tweetrapsmaking op te nemen. Daarmee gaat je erfenis wel naar je kinderen (trap 1), maar bij hun overlijden niet naar de andere ouder en wel naar bijvoorbeeld andere (klein-) kinderen (trap 2). Daarnaast krijgt een ex-partner met ouderlijk gezag in beginsel het bewind over de erfenis van jouw kinderen zolang ze nog geen 18 jaar zijn. Je kunt in een testament daarom een andere persoon als executeur en/of bewindvoerder benoemen, die deze taak op zich wil nemen. Desgewenst  kun je testamentair ook uitsluiten dat een ex-partner het gangbare ouderlijk vruchtgenot (meestal de rente) van de erfenis van jouw minderjarige kinderen krijgt.

Voogdij

In je testament kun je zelf (nog) bepalen wie die voogd moet worden die het gezag over jouw minderjarige kinderen krijgt na overlijden van de ouder(s). Je kunt dit tegenwoordig overigens ook zelf digitaal vastleggen in het gezagsregister.

Nieuwe partner(s)

Als een ouder samen met een nieuwe partner een nieuw of samengesteld gezin gaat vormen dan ligt het opmaken van een testament ingewikkelder en nog gevoeliger. Alleen een deskundig notaris kan maatwerk leveren dat past bij de specifieke situatie van jouw samengestelde gezin. Over het algemeen blijkt het raadzaam om de kinderen en de nieuwe partner van elkaar los te koppelen bij de uitvoering van de nalatenschap. En als er specifieke stukken zijn die je voor je kinderen hebt bedoeld, beschrijf dit dan in je testament.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: