24 dec 2021
Deel:

Parallel solo-ouderschap

In 2009 werd door Cottyn het begrip “parallel solo ouderschap” voor het eerst gebruikt. Dit houdt in dat je als ouders onafhankelijk van elkaar je ouderschap invult. Haar idee is dat als ouders evenwijdig (parallel) aan elkaar zelfstandig kunnen opvoeden, hun twee lijnen elkaar niet meer snijden, elkaar niet meer bestrijden en zo de kinderen minder ‘bijten'. De meeste kinderen hebben voldoende veerkracht om met de verschillen tussen hun ouders om te gaan. Als mediator krijg ik soms vragen over de juridische status van parallel solo-ouderschap in Nederland. In antwoord daarop maak ik hier onderscheid tussen drie begrippen*.

Wat is co-ouderschap 

Co-ouderschap gaat slechts over de feitelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen ouders en gaat niet over de juridische of financiële aspecten van het gezamenlijke ouderschap. Co-ouderschap kan worden ingevuld door middel van coöperatief ouderschap en door middel van parallel ouderschap. 
 

Wat is coöperatief ouderschap 

Een co-ouderschapsregeling werd aanvankelijk voornamelijk ingevuld door middel van coöperatief ouderschap. Coöperatief ouderschap houdt in dat ouders zo veel mogelijk als team samenwerken, overleggen en ervaringen delen, in het belang van hun kind(eren). Ouders dienen daarom regelmatig contact en overleg met elkaar te hebben zodat zij de verzorging en opvoeding op elkaar af kunnen stemmen en samen beslissingen kunnen nemen. Bij coöperatief ouderschap lukt het ouders om eventuele meningsverschillen in goed onderling overleg op te lossen. Verder vraagt deze vorm van co-ouderschap flexibiliteit van ouders. 
 

Wat is parallel solo ouderschap 

In de rechtsspraak zien we dat parallel ouderschap inmiddels naast coöperatief ouderschap wordt geplaatst. In een rechtelijke uitspraak geeft de rechter aan dat co-ouderschap ook kan worden ingevuld middels parallel ouderschap, hetgeen volgens de rechter betekent dat beide huishoudens geheel los van elkaar staan, met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders. Deze vorm van ouderschap vraagt erom dat duidelijke grenzen en kaders gesteld worden, onder begeleiding van een onafhankelijke derde. Dit kan bijvoorbeeld een gespecialiseerd mediator zijn.
 
 
*Bron: Masterthesis Rechtsgeleerdheid van Laura J.E Warbroek naar de vraag of het belang van het kind is gediend met de huidige wijze waarop parallel solo-ouderschap als nieuwe vorm van co-ouderschap in Nederland worden toegepast en de nog wenselijke ontwikkelingen hieromtrent (Tilburg University) 2020.
 
 
Caroline Eggermont
mediator De Familiezaak Deventer


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: