5 apr 2018
Deel:

Wat is een Bruggesprek?

Vanuit mijn werkkamer kijk ik uit op het prachtige bruggetje op de foto hierboven. Mooie symboliek voor een mediator die als bruggenbouwer bijna dagelijks tracht partijen nader tot elkaar te brengen. De uitdrukking ‘een brug slaan’ staat voor de relatie die wordt gelegd tussen twee partijen. De brug verbindt dan de twee verschillende (belevings-)werelden met elkaar. Vorige week bezocht ik een bijeenkomst bij de Rechtbank Zwolle over het zogenaamde 'bruggesprek'.

Kinderen betrekken bij ouderschapsplan

Met de introductie van het 'bruggesprek' wil de Rechtbank Zwolle een brug slaan tussen scheidende ouders en hun kinderen. De brug staat dan symbool voor de gedachtenuitwisseling tussen ouders en kinderen over het ouderschapsplan. Veel onderwerpen uit het ouderschapsplan hebben immers direct betrekking op het leven van kinderen, gaan over hen. Het ligt dan ook voor de hand dat ouders met hun kinderen praten over de uitwerking van deze onderwerpen, zodat er wederzijds begrip kan ontstaan. Kinderen krijgen zo een idee van de afwegingen die ouders moeten maken. Ouders krijgen zo een inkijkje in de beleving van de kinderen daarbij. Kinderen kunnen zo beter begrijpen waarom iets wel of niet kan. Ouders kunnen zo de reacties en ervaringen van hun kinderen meenemen in de te maken keuzes.

In de praktijk blijken veel ouders er echter niet toe te komen om dat bruggetje naar hun kinderen te maken. Soms zijn ouders zo in beslag genomen door wat het echtscheidingsproces voor henzelf betekent, dat zij zich beperken tot het op schrift stellen van de verplichte onderdelen van het ouderschapsplan of dat zij zelfs dit achterwege laten. Volgens de wet is het niet voldoende als ouders over hun kinderen praten. Ouders zijn verplicht om ook met hun kinderen te praten en oog te hebben voor hun reacties.

Bij wijze van proef gaat de rechtbank Zwolle per 1 mei 2018 ouders vragen naar het gevoerde bruggesprek en/of naar de reacties van de kinderen op de lopende zorg- of omgangsregeling. Om ouders te helpen bij zo'n bruggesprek zijn er tips en suggesties per leeftijdsgroep en per onderwerp, zoals de zorg- of omgangsregeling, vakanties en verjaardagen: deze informatie + de bijbehorende formulieren 'Bruggesprek' van de Rechtbank Zwolle.

Artikel De Stentor "Rechters Overijssel dwingen overleg met kinderen bij scheiding af"

Caroline Eggermont
MfN-(familie)mediator
Orthopedagoog/BC-JZ
De Familiezaak Deventer


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: