25 mrt 2018
Deel:

Wat is een Paraplugesprek?

Hoe vertel je je kinderen dat je gaat scheiden? Zo’n gesprek wordt ook wel een paraplugesprek genoemd. De paraplu heeft namelijk ook een symbolische betekenis. De paraplu staat dan symbool voor de overkoepelende bescherming, die zorgt dat alles wat zich daaronder bevindt beschut blijft. Het bekende kinderliedje ‘Onder moeders paraplu’ verwijst naar dit je veilig en beschermd weten. Het begrip paraplugesprek is afkomstig van Peter Hoefnagels, pleitbezorger van mediation bij scheiding.

Als het gaat over dit paraplugesprek dan staat de paraplu symbool voor het overkoepelende geheel van de gezinsbanden. Ook al gaan twee geliefden uit elkaar, hun kinderen blijven onder dezelfde paraplu, namelijk die van hun biologische ouders. Ex-geliefden gaan zo als ouders verder onder dezelfde paraplu. Hoe nu, kun je je kinderen het veilige gevoel geven dat zij – ondanks jullie scheiding - onder jullie paraplu blijven? Door – om te beginnen – het gesprek waarin de kinderen horen dat papa en mama gaan scheiden daadwerkelijk ook onder de paraplu van papa en mama te houden.

Door de pijn en verwijdering tussen ouders zijn deze soms geneigd dit gesprek met de kinderen uit de weg te gaan of het ieder voor zich te voeren. Maar juist nu het om zo'n wezenlijke levensgebeurtenis gaat is het voor kinderen van extra belang om in de veilige wetenschap te zijn van twee ouders die over hen (blijven) gaan. En die ervaring kunnen zij alleen opdoen in een gezinsgesprek, dat die boodschap ook fysiek bevestigd. In een bewerking van ‘Onder moeders paraplu’ vat ik enkele belangrijke elementen van het zogenaamde paraplugesprek samen:

Onder ouders paraplu,
horen ook twee kind ’ren: 
Hanneke en Janneke.

Ouders kunnen niet verhinderen,                         
dat liefde soms gaat minderen.
Maar kind ‘ren blijven continue,
onder ouders paraplu!

Papa en mama, zij aan zij,
praten met hun bloedjes.
Nu zij zeker weten: het blíjft hierbij,
kijken zij hen samen in de snoetjes.               

Ook kijken zij op de klok,
zodat er tijd en oog is voor de schok,
veilig onder ouders paraplu.

Weet, Hanneke en Janneke,
jullie blijven altijd onze bloedjes.
samen in één huis dat is voorbij,
en dat ligt níet aan jullie, zoetjes.   

Maar Hanneke en Janneke,
dat waren flinke klantjes!
Die hielden stijf de paraplu,
in allebei hun handjes.
En ze huilden zacht van hi, hi, hi,
en ze riepen hard, dat wil ik nie!
pap en mam zijn ons paraplu!

Weet, Hanneke en Janneke,
die paraplu blijft van ons saam,
zo nodig zullen wij er samen onder staan,
al zal het voortaan anders gaan.

Onder moeders paraplu,
vindt papa ‘t goed dat jullie daar zijn,
en weet hij ‘t is daar even fijn.

Onder vaders paraplu,
vindt mama ‘t goed dat jullie daar zijn,
en weet zij ‘t is daar even fijn.

Dus Hanneke en Janneke,
voor altijd onze klantjes.
Wij houden om de beurt of saam die paraplu,
stevig in allebei onze handjes.

Praktische tips die kunnen helpen bij het gesprek met jullie kinderen bij het uit elkaar gaan.

'Onder moeders paraplu' is oorspronkelijk geschreven door Anna Sutorius en op muziek gezet door J.P.J. Wierts.
 
Caroline Eggermont
MfN-register (familie)mediator
Orthopedagoog/Bijzondere Curator Jeugdzaken
De Familiezaak Deventer


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: