19 feb 2019
Deel:

Whats up?

Als mediator bereiken mij zoveel verdrietige voorbeelden van miscommunicatie via WhatsApp, dat ik er hier graag eens bij stil sta. 
 
Communicatie is een veel voorkomend onderwerp in mediation. Pijnlijke gebeurtenissen doen soms geen goed aan de onderlinge communicatie en voor je het weet is er een negatief communicatiepatroon ontstaan. Zo’n negatieve toon kan zich bijvoorbeeld ontwikkelen onder invloed van een scheidingsproces tussen twee mensen. Als die twee mensen tevens ouders zijn dan worden de oudercontacten vaak ook negatief beïnvloed. 
 
In mediation maken we daarom een duidelijk onderscheid tussen de ex-partnerboodschappen en ouderlijke boodschappen. Als de partnerrelatie eenmaal goed is afgehecht kan weer vooruit worden gekeken naar wat blijft: het gezamenlijk ouderschap. Of we dit nu leuk vinden of niet, de zorgverdeling van de kinderen vraagt nu eenmaal om afstemming en overleg. Deze contacten kunnen best (weer) leuk zijn, mits de ex-partners een passende vorm vinden voor hun communicatie over de kinderen.
 
Uit gewoonte wordt die communicatie nogal eens gevoerd via WhatsApp. Dit kenmerkt zich door snel verstuurde, korte, berichten, zonder aanhef of groet en veelal zonder nuance. En dat is vaak net te veel gevraagd van een nog broos, hernieuwd oudercontact. De (vaak onbedoelde) emotie die bij de ontvangende ouder ontstaat werkt bovendien door op het kind over wie het gaat. Kortom, alles wat de ouders van dat kind aangaat is eigenlijk veel te belangrijk om te communiceren via een vluchtig WhatsAppbericht.
 
De zorg verdelen en deels overlaten aan de andere ouder wordt door veel ouders ervaren als een verlies. Je wilt en moet loslaten, maar ook weten hoe het gaat. Ook kinderen zelf verliezen door de zorg- of omgangsregeling de vanzelfsprekendheid, waarin papa en mama beiden van alles wisten. Je wilt je kind niet uithoren, maar wel weten hoe het hem/haar vergaat. Bij De Familiezaak Deventer werken we daarom met een zogenaamd heen-en-weer-schriftje voor ouders en met een heen-en-weer-beertje voor (jonge) kinderen.
 
In het heen-en-weer-schriftje schrijven de ouders over en weer wat er speelt voor het kind en wat zij in het kader van de overdracht eventueel graag zouden zien gebeuren; het schriftje bevat een maandkalender, waar beide ouders relevante (school-)activiteiten en data op vermelden en checken. Via WhatsApp worden uitsluitend nog ad hoc boodschappen gecommuniceerd. Met het heen-en-weer-schriftje bereiken de ouders dat hun kind niet te zeer in twee gespleten werelden leeft; door wetenswaardigheden met elkaar uit te wisselen kunnen zij aansluiten bij de belevingswereld en behoeften van het kind en ook bevorderen dat het zich vrij kan uiten over het leven bij de andere ouder.
 
Kinderen krijgen van de mediator een zogenaamd heen-en-weer beertje mee, dat met hen mee heen en weer gaat tussen de twee huizen Dit beertje heeft een hartje op zijn buik, waarmee de zaken van het hart (waar je soms buikpijn van krijgt) bespreekbaar worden: kinderen vertellen graag hoe het hun heen-en-weer-beertje verging: wat die heeft gedaan, gegeten en beleefd en hoe goed dat ging!
 
Caroline Eggermont
MfN-register (familie) mediator
De Familiezaak Deventer
 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: