2 jul 2019
Deel:

Wijzigingen partneralimentatie

De maximale looptijd van partneralimentatie gaat in principe van twaalf naar vijf jaar. De kortere verplichting tot partneralimentatie is de belangrijkste verandering van de nieuwe wet.
 

1 januari 2020

De nieuwe wet en regels zijn alleen van toepassing als het verzoek tot echtscheiding op of na 1 januari 2020 wordt ingediend. De nieuwe wet heeft dus geen gevolgen voor partneralimentatieverplichtingen van voor 1 januari 2020. Daarvoor blijft de twaalfjaarstermijn gelden. Alle genoemde termijnen zijn maximale termijnen. Er kan dus nog steeds ook een kortere termijn worden vastgesteld. Ook de manier waarop partneralimentatie wordt vastgesteld veranderd niet. Feitelijk wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Maar er zijn twee uitzonderingen.
 

Jonge kinderen

Als de alimentatiegerechtigde bij scheiding jonger dan 50 jaar is en kinderen onder de twaalf jaar heeft, dan eindigt de partneralimentatieverplichting pas als het jongste kind twaalf jaar is (dus na maximaal 12 jaar).
 

Huwelijk langer dan 15 jaar

Als de alimentatiegerechtigde bij scheiding langer dan 15 jaar getrouwd was en voor 1 januari 1970 werd geboren of tien jaar verwijderd is van de AOW-leeftijd, dan eindigt de alimentatieverplichting na tien jaar.
 
Collega Rianne Hillenaar-Cöp van Eerstmediation.nl plaatste de nieuwe gang van zaken in een handig schema. Daarin ziet u in één oogopslag wat voor u wel of niet van toepassing is. 
 
Caroline Eggermont
MfN- mediator

De Familiezaak Deventer

 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: