2 dec 2020
Deel:

Wortels

Wortels geven een boom een basis om te groeien. Ze zorgen voor voeding en stevigheid. De wortels van ieder mens bestaan uit ouders, grootouders en hun ouders en grootouders. Contact met deze wortels geeft een mens stevigheid en begrip voor zichzelf.

Worteltuinen

Worteltuinen zijn er voor kinderen die geen vanzelfsprekend band met hun ouders of één van de ouders hebben of waarbij de communicatie moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding. De kinderen bezoeken de tuin met die ouder(s), desgewenst onder begeleiding van een andere belangrijke volwassene. Uitgangspunt is dat de tuin bezocht wordt door één gezin (met eventueel een begeleider) tegelijkertijd. Er is dus alle ruimte om elkaar te ontmoeten! Een worteltuin biedt ruimte om jezelf te zijn en mogelijkheden voor kinderen om samen met hun ouder(s) creatief bezig te zijn. Er kan voorafgaand aan het bezoek worden overlegd over eventuele activiteiten of randvoorwaarden. Het belang van het kind staat in een worteltuin altijd voorop!


Olst

Door samen leuke dingen te doen kunnen nieuwe en positieve ervaringen worden opgedaan, die bijdragen aan contactherstel. Het samen met je vader of moeder in de natuur zijn geeft tijd en rust om aandacht voor elkaar te hebben. Zonder dat het dwingend is. Een tuin is een plek met overzichtelijke natuur. Er zijn mogelijkheden om dicht bij elkaar te zijn, maar je kunt ook op een natuurlijke manier wat meer afstand nemen. De rust van de omgeving draagt daaraan bij. Wist u dat er vlak bij Deventer – in Olst – ook zo’n worteltuin is?


Ontstaan

Als eerbetoon aan onze eigen wortels en die van anderen is Stichting Wortel opgericht. Stichting Wortel wil actief een bijdrage leveren aan het versterken van familiebanden door ontmoetingen in speciale tuinen te faciliteren. Het zijn tuinen waar je kunt zijn, waar je samen dingen kunt doen en waar iemand aanwezig is om dit op praktisch niveau te begeleiden. De ontmoetingstuinen en de activiteiten die daar ondernomen kunnen worden, worden zo ingericht dat ze op een optimale manier bijdragen aan het contact tussen ouder en kind. 
 
 
Caroline Eggermont
mediator /pedagoog
De Familiezaak Deventer


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: