21 jan 2020
Deel:

Zorgkorting, zo zit dat

Een kinderalimentatieberekening laat zien wie van de ouders welk deel van de kinderkosten kan dragen. Bij zo’n berekening wordt eerst aan de hand van normen vastgesteld wat de kosten van de kinderen zijn. Hierin zijn alle normale kinderkosten begrepen. Vervolgens wordt de draagkracht van de ouders met elkaar vergeleken. Hiermee wordt bereikt dat door beide ouders naar draagkracht wordt bijgedragen aan de kinderkosten. Dan wordt er een zogenaamde zorgkorting in mindering gebracht op het berekende aandeel. Over die zorgkorting worden vaak vragen gesteld.

Zorgkorting

De zorgkorting wordt bepaald door de zorgverdeling die ouders met elkaar hebben afgesproken, te weten het gemiddeld aantal dagen per week - vakanties meegerekend - dat het kind doorbrengt bij de ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijf heeft. Op die dagen dalen immers de kosten die de verzorgende ouder ten behoeve van het kind heeft. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderalimentatie ontvangende ouder - waar het kind hoofdverblijf heeft - de ‘vaste lasten’ voldoet, zoals kleding, schoolgeld, contributie voor sport en dergelijke.

Net als die ouder heeft de andere ouder kosten gedurende de periode dat het kind daar verblijft. Het zorgkortingspercentage wordt gebruikt voor het aantal dagen dat een kind bij de alimentatieplichtige ouder verblijft. Voor minder dan 1 dag per week geldt 5%, voor 1 dag per week geldt 15%, voor twee dagen per week geldt 25% en voor drie (of meer) dagen per week geldt 35%. Dus hoe meer een kind ook bij de alimentatieplichtige ouder is, hoe meer korting deze krijgt op het te betalen bedrag aan kinderalimentatie. Voor het berekenen van het gemiddelde aantal dagen per week worden ook de vakanties meegerekend.

Dus als het kind bijvoorbeeld één keer in de twee weken een weekend bij de alimentatieplichtige ouder is, iedere woensdag en de helft van alle schoolvakanties, dan is dit gemiddeld twee dagen per week. Dan zal een zorgkortingspercentage van 25% worden toegepast.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een niet-wettelijke term die in de praktijk wordt gebruikt voor verschillende varianten van gedeelde zorg. Ook hier is het uitgangspunt dat de ouders naar rato van hun draagkracht in de kosten van een kind bijdragen. Een zorgverdeling op basis van co-ouderschap wordt dus eveneens op de bovenstaande wijze in de berekening verwerkt.

 

De Familiezaak Deventer

Mediation in familiezaken


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: