Mediation voor familieleden

Niet met elkaar kunnen

Als familie kun je soms niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Juist als je op elkaar blijft aangewezen ligt mediation het meest voor de hand. Conflicten zijn van alle tijden en komen (ook) in de beste families voor. Soms liggen conflicten aan de oppervlakte, maar vaker zijn ze meer verborgen en komen ze pas tot uiting bij bepaalde levensgebeurtenissen.
 

Niet zonder elkaar kunnen

Familieleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In die zin zijn familiebanden van een andere orde dan gekozen relaties. Met derden kun je zo nodig ‘breken’, maar de bloedband is onverbrekelijk en een familieband kan hoogstens worden onderbroken. Familieconflicten onderscheiden zich dus van andere conflicten vanwege het feit dat familieleden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De familieband is een levenslang appel op trouw (loyaliteit). En juist dit maakt dat een familieconflict als zo belastend of benauwend kan worden ervaren. 
 

Weer verder kunnen

Menig familieconflict ontstaat vanwege een poging om rekeningen (pijn) uit het verleden te vereffenen: het zich tekort gedaan voelen. Het gaat dan niet om het ogenschijnlijke onderwerp van het conflict, maar over het zoeken naar rechtvaardiging. Een familiemediatior is meerzijdig partijdig en dit kan behulpzaam zijn bij het over en weer uitspreken van gevoeld onrecht. Daarna kan het gespreksonderwerp vaak verschuiven van het conflict naar datgene waar het betrokkenen werkelijk om gaat.