Kind in scheiding

Je kind helpen bij je eigen scheiding is een van de moeilijkste taken voor een ouder. Hier tref je enige praktische tips die je daarbij van hulp kunnen zijn. Daarnaast ben je bij De Familiezaak Deventer aan het juiste adres met ouder- en kind hulpvragen als gevolg van scheiding. Gesprekken met kinderen en ouderbemiddeling worden toevertrouwd aan een mediator met tevens een ruime ervaring als orthopedagoog.

Kind in scheiding

Als ouders het als gevolg van hun scheiding tijdelijk zwaar hebben, dan hebben kinderen de neiging hen te ontzien. Een kind praat dan te weinig over zijn/haar eigen gevoelens en probeert zo veel mogelijk alles zelf op te lossen. Daarmee verdwijnt bij ouders soms het zicht op wat het kind ervaart, waar het zich zorgen over maakt en wat het kind tijdens of na een scheiding zou kunnen helpen.
 

Kindgesprek

Een kindgesprek in het kader van scheidingsmediation bij De Familiezaak Deventer betekent niet dat de ouder daarin wordt vervangen. Kinderen uiten hun zorgen ten aanzien van jullie scheiding soms gewoon makkelijker bij een neutrale volwassene. Vaak komen zij bovendien met goede en originele tips, waar ouders in mediation maar al te graag hun voordeel mee doen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het ouderschapsplan en ten gunste van een kindvriendelijke zorg- of omgangsregeling.
 

Werken met poppetjes

De hulpmiddelen die de orthopedagoog-mediator van De Familiezaak Deventer inzet in gesprek met scheidingskinderen zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Jonge kinderen drukken zich graag uit via spelmateriaal, tekenen of praatplaten. Met basisschoolleerlingen speelt zij bijvoorbeeld het ‘twee huizenspel’, waarbij spelenderwijs bespreekbaar wordt wat het voor het kind betekent om na de scheiding in twee huizen te wonen. Pubers en jongvolwassenen voelen zich vaak het meest op hun gemak bij een (teken)gesprek. Het werken met (spel-)materiaal werkt vaak ontspannend. Werkend met poppetjes laten de dingen zich soms makkelijker vertellen.
 

Kind in de knel tussen ouders

Kinderen komen soms in de knel met zichzelf als zij knel zitten tussen hun gescheiden ouders. Kinderen kunnen namelijk onmogelijk kiezen tussen hun ouders en hebben beide nodig. Als gescheiden ouders ruziën voelt een kind zich onveilig, zeker als de strijd om het kind zelf draait. Soms zijn ouders of school na een scheiding bezorgd over de signalen van een kind: bij jonge kinderen zien ze dan bijvoorbeeld lichamelijke klachten of een terugval in ontwikkeling; bij pubers is vaker sprake van teruggetrokken of juist opstandig gedrag. Maar ook te zorgzaam en voorbeeldig gedrag of opvallende aanhankelijkheid en verlatingsangst vragen om aandacht na een scheiding van de ouders.
 

Kindgesprekken

Door het kind in de gelegenheid te stellen om te komen spelen, tekenen of praten, voelt het zich om te beginnen serieus genomen in zijn/haar verdriet. En als het kind op neutraal terrein zijn/haar zorgen kan delen, kan dat het kind helpen de gezinsscheiding beter te begrijpen en te verwerken. Juist als het kind in de knel zit tussen beide ouders is het noodzakelijk dat beide ouders de kindgesprekken goedkeuren en steunen. Kindgesprekken vinden daarom uitsluitend plaats in wisselwerking met ouderbemiddeling.
 

Ouders in mediation

In een negatieve communicatie tussen ex-partners werken nog onverwerkte emoties door. Hoezeer ouders ook hun best doen om dit verschijnsel voor hun kinderen te verbergen, deze voelen het toch mee. Om in de communicatie de overstap te maken van wat je niet meer wilt naar wat je nog wel wilt, maken we in de mediation de overstap van communiceren als ex-partners naar communiceren als collega-ouders. Voor het welbevinden van jullie kind is het namelijk veel belangrijker dat jullie het met elkaar eens zijn dan wie van jullie gelijk heeft. Het loont dan ook de moeite om met behulp van mediation te werken aan jullie communicatie in de toekomst.

Parallel solo-ouderschap

Soms is het verbeteren van de communicatie tussen twee ouders niet haalbaar. Het in mediation reorganiseren van het gezamenlijke ouderschap naar parallel solo-ouderschap houdt dan in dat je als ouders meer los van elkaar je ouderschap gaat invullen. Het daadwerkelijk parallel organiseren van de zorg voor de kinderen staat centraal. Daarbij worden ook de communicatielijnen tussen de ouders ontvlochten en anders vormgegeven. De ouders beperken zich dus strikt tot hun eigen verantwoordelijkheid voor de eigen relatie met de kinderen. 
 

Lees hier de open brief aan alle gescheiden ouders van Villa Pinedo.
Lees hier de open brief aan alle kinderen van gescheiden ouders van Villa Pinedo.

Bijzondere Curator/gedragsdeskundige

MfN-mediator Caroline Eggermont (orthopedagoog) kan als Bijzondere Curator-Jeugdzaken (Universiteit Leiden) door de rechter van ambtshalve worden benoemd in het kader van echtscheidingszaken. Het gaat dan om scheidingen waarbij een kind dermate klem komt te zitten tussen de ouders, dat de rechter behoefte heeft om de stem van het kind en diens belang duidelijker in beeld te krijgen. Als Bijzondere Curator/gedragsdeskundige vertegenwoordigt zij de minderjarige dan in een rechtszaak tussen de ouders en/of voogd. Zo’n conflict kan gaan over belangrijke zaken als ouderlijke gezag, voogdij, de omgangsregeling, schoolkeuze, alimentatie of het vermogen van de minderjarige. De Bijzondere Curator-JZ spreekt met het kind of de jongere en hoort ook de ouders. Zie ook: Wat is een bijzondere curator? Ook een minderjarige zelf of een ouder kan een bijzondere curator aanvragen
 

Voorlichting school & scheiding

Op verzoek verzorgt Caroline Eggermont in het PO en VO inleidingen voor Interne Begeleiders en directeuren/schoolleiders over de omgang met gescheiden ouders en scheidingskinderen op school. Dit kan gaan over de ins en outs van de wettelijke informatieplicht ten aanzien van gescheiden ouders, al dan niet in het kader van de ontwikkeling van een protocol 'omgang met gescheiden ouders op school'. Daarnaast verzorgt Caroline als onderwijs- én scheidingskundige inhoudelijke lezingen over de schoolpedagogische betekenis van (v)echtscheidingen. Tot slot kan zij door scholen ingehuurd worden als mediator/scheidingskundige in specifieke situaties waarbij een onafhankelijke derde als inhoudskundige en/of bemiddelaar gewenst is.