Mediator parallel solo-ouderschap of stiefouderschap bij de Familiezaak Deventer

Mediation parallel solo-ouderschap

Co-ouderschap is niet voor alle ouders weggelegd. Sommige gescheiden ouders lukt het beter om vanuit parallel solo-ouderschap hun kinderen in vrede op te voeden. Bij parallel solo-ouderschap functioneren beide huishoudens geheel los van elkaar. Elke ouder beperkt zich tot en richt zich op het versterken van - de eigen interacties met - de kinderen. 

De minimaal noodzakelijke communicatie tussen de ouders wordt afgebakend. Dit alles wordt omgeven met duidelijke afspraken die tot doel hebben om conflicten met betrekking tot de kinderen te voorkomen. Kinderen kunnen namelijk wel leren omgaan met de verschillen tussen hun ouders, maar niet met langdurige conflicten tussen hen.

In de opstartfase naar parallel solo-ouderschap kan de ouderlijke communicatie via tussenkomst van de mediator (zogenaamde pendeldiplomatie) plaats vinden. Dit is een tijdelijke manier om toch in gesprek te zijn met de andere ouder, zonder dat je direct samen aan tafel hoeft te zitten. Als de onderlinge werkwijze eenmaal staat, begeleidt de mediator in toenemende mate op afstand.

Tijdens een traject ‘parallel solo-ouderschap’ bij De Familiezaak Deventer ontvangen ouders een uitleenexemplaar van een werkboek, waaruit zij gericht lezen voorafgaand aan een afspraak. Voor een traject ‘parallel solo-ouderschap’ moet doorgaans worden gedacht aan de duur van een half jaar. Bel of e-mail voor nadere informatie, zoals onze brochure 'parallel solo-ouderschap'.
 

Mediation (stief-)ouders samengesteld gezin

Ben je stiefmoeder of stiefvader en vorm je met een nieuwe partner een samengesteld gezin? Jullie hebben dan voor elkaar gekozen, als (stief-)ouders komt er heel wat meer op jullie schouders. Een nieuw samengesteld gezin kent zijn eigen ontwikkelingsfases. In sommige van die fases maakt een samengesteld gezin een tijdelijke crisis door. 

In een stiefgezin ligt het tempo van veranderingen hoger en voor (stief-)ouders is de mogelijkheid om ze te beheersen beperkter. Het functioneren van een stiefgezin wordt namelijk mede bepaald door invloeden van familieleden buiten het samengestelde gezin. Het omgaan met die continue veranderingen vraag veel veerkracht van stiefouders.

Desgewenst kunnen jullie de basisafspraken voor jullie samengestelde gezin vastleggen en afstemmen op de bestaande ouderschapsplannen met ex-partners. De MfN-mediator van De Familiezaak Deventer is tevens als stiefgezin coach opgeleid in het opstellen van een stiefouderschapsplan (ook wel: Stiefplan).

Stress in het stiefgezin heeft meestal een negatieve invloed op de onderlinge communicatie van (stief-)ouders. Neem in mediation tijdig wat afstand van het krachtenspel in jullie samengestelde gezin. Twijfel je of mediation geschikt is voor de knelpunten in jullie samengestelde gezin, neem gerust contact op met De Familiezaak Deventer. De mediator denkt graag met je mee.
 
Meer lezen? Klik hier voor de brochure Samengesteld Gezin van het Nederlands Jeugdinstituut.