Ouderschapsplan & Ouderschap na scheiding

Ouderschapsplan evalueren

Het ouderschapsplan is een groeidocument. De meeste ouders kiezen er voor om het ouderschapsplan jaarlijks of tweejaarlijks te evalueren en bij te stellen. Ouders, maar ook opgroeiende kinderen hebben immers veranderende behoeften. Sommige ouders vinden het prettig om het ouderschapsplan incidenteel samen met een neutrale derde (mediator) te evalueren en waar nodig bij te stellen. 

Ouderschapsplan wijzigen

Gewijzigde omstandigheden of onvoorziene levensgebeurtenissen kunnen maken dat een ouder wil of moet terugkomen op eerder overeengekomen afspraken in het ouderschapsplan. Een mediator kan jullie terzijde staan bij het bereiken van een nieuwe overeenstemming en de overeengekomen wijzigingen schriftelijk vastleggen in een geldig addendum bij het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan uitvoeren

Soms bestaat er bij ouders een verschil van inzicht over de wijze van uitvoeren of nakomen van het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld op het gebied van de dagelijkse zorg en opvoeding. Het ‘hebben’ van een ouderschapsplan wil nog niet zeggen dat het ook ‘werkt’. Als het niet ‘werkt’ dan is dat voor de meeste kinderen erg verwarrend. Maar ook voor ouders is het belangrijk om onafhankelijk van elkaar het eigen leven weer in te kunnen richten aan de hand van werkende afspraken. Een mediator kan daarbij ondersteuning bieden en de ouderlijke communicatie helpen afbakenen.

Gezamenlijk gezag & zorgverdeling

Ouders kunnen daarnaast bij De Familiezaak Deventer terecht met kwesties die voortkomen uit het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag. Gezag kwesties die in mediation kunnen worden afgestemd en opgelost kunnen betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats, verhuizing, schoolkeuze, medische aangelegenheden en overige zaken waarvoor de toestemming van beide ouders nodig is. Voorts kan de levensloop van de ouders of de ontwikkeling van de kinderen met zich meebrengen dat de zorgregeling het gespreksonderwerp  is van de mediation.
 

Parallel solo Ouderschap


Eenzijdig gezag & informatie- of omgangsregeling

De ouder met gezag en de ouder zonder gezag hebben elkaar nodig om afspraken te maken over hun kind. Als dat tijdelijk lastig gaat kunnen ouders een mediator vragen hen te begeleiden bij het vaststellen en vastleggen van de omgangsregeling of de informatieregeling. 

Samengesteld gezin

Ben je stiefmoeder of stiefvader en vorm je met een nieuwe partner een samengesteld gezin? Jullie hebben dan voor elkaar gekozen, als (stief-)ouders komt er heel wat meer op jullie schouders. Een nieuw samengesteld gezin kent zijn eigen ontwikkelingsfases. In sommige van die fases maakt een samengesteld gezin een tijdelijke crisis door. In een stiefgezin ligt het tempo van veranderingen hoger en voor (stief-)ouders is de mogelijkheid om ze te beheersen beperkter. Het functioneren van een stiefgezin wordt namelijk mede bepaald door invloeden van familieleden buiten het samengestelde gezin. Het omgaan met die continue veranderingen vraag veel veerkracht van stiefouders.

Stress in het stiefgezin heeft meestal een negatieve invloed op de onderlinge communicatie van (stief-)ouders. Neem in mediation tijdig wat afstand van het krachtenspel in jullie samengestelde gezin. Desgewenst kunnen jullie de basisafspraken voor jullie samengestelde gezin (laten) vastleggen en afstemmen op de bestaande ouderschapsplannen met ex-partners. De betrokken mediator van De Familiezaak Deventer is tevens als stief(-plan)coach opgeleid. Twijfel je of mediation geschikt is voor de knelpunten in jullie samengestelde gezin, neem gerust contact op met De Familiezaak Deventer. De mediator denkt graag met je mee. Meer lezen? Klik hier voor de brochure Samengesteld Gezin van het Nederlands Jeugdinstituut.