Scheidingsmediation

Scheidingsmediation kan jullie helpen om in een moeilijke periode toch samen tot goede afspraken te komen. Een scheiding is meestal zo aangrijpend dat communiceren tijdelijk extra moeilijk kan zijn. Als je desondanks de regie wilt houden over jullie scheiding kun je via scheidingsmediation tot onderlinge afspraken komen, waarbij de scheidingsmediator van De Familiezaak Deventer als neutrale derde jullie communicatie en onderhandelingen ondersteunt.
 

Scheidingsconvenant

Tijdens de mediation komen stap voor stap de noodzakelijke onderwerpen aan bod en zal de scheidingsmediator jullie ook juridisch informeren. Als je voor scheidingsmediation kiest, bepaal je - zonder tussenkomst van een rechter - zelf en samen wat in jullie situatie de beste afspraken zijn. De scheidingsmediator van De Familiezaak Deventer draagt er zorg voor dat jullie afspraken deugdelijk worden vastgelegd in een scheidingsconvenant en zo nodig de rechtbank passeren.
 
Bij scheidingsmediation kan het gaan om de beëindiging van een gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap, of om de ontbinding van een samenlevingsovereenkomst, maar ook (informeel) samenwonende ouders kunnen gebruik maken van scheidingsmediation bij het opstellen van een ouderschapsplan. 

Ouderschapsplan

Scheidingsmediation draagt aantoonbaar bij aan een vreedzame scheiding van ouders. Hierdoor kan het gezamenlijke ouderschap na scheidingsmediation beter worden voortgezet. Ouders kiezen doorgaans voor het opstellen van een ouderschapsplan bij De Familiezaak Deventer als zij zelf willen bedenken en bepalen op welke wijze zij na de scheiding hun ouderschap willen voortzetten. Zij willen belangrijke beslissingen daarover niet aan de rechter overlaten. In scheidingsmediation worden ouders door een deskundige mediator geholpen om - ondanks alles - door de ogen van het kind te (blijven) kijken.