Kosten mediation De Familiezaak Deventer

Informeer vrijblijvend naar wat voor jullie van toepassing is, zodat je vooraf weet waar je aan toe bent.
 

Gesubsidieerde mediation | Toevoeging

De Familiezaak Deventer staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan voor haar cliënten gesubsidieerde rechtsbijstand, een zgn. mediationtoevoeging, aanvragen. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de hoogte van het eigen vermogen, betaal je dan slechts een eigen bijdrage van € 54,- of € 107,- p.p. voor de gehele mediation. In geval van een scheiding kom je daarnaast in aanmerking voor een korting op de griffiekosten. Indien slechts één van beiden recht heeft op een mediationtoevoeging, betaalt de ander de helft van het uurtarief. Voor een toevoegingsaanvraag kun je hier een inkomensverklaring aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Let op:
- voor toevoegingsaanvragen in 2019 is het peiljaar voor de beoordeling van inkomen en vermogen 2017;
- in geval van scheidingsmediation wordt voor elk uitgegaan van de inkomensnorm voor alleenstaanden, tenzij er minderjarige kinderen bij jou wonen / staan ingeschreven;
- verwacht je door je scheiding in 2019 een opbrengst (bijv. door uitkoop eigen woning) > € 15.180,- dan moet je alsnog zelf de kosten van de mediation betalen.


Mediation op basis van uurtarief

Boven de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het reguliere uurtarief van € 150,- excl. 21% btw voor twee personen (d.w.z. € 75,- p.p.). Het aantal bijeenkomsten hangt af van de aard van de zaak en hoe snel jullie tot overeenstemming kunnen komen. In geval van scheiding gelden daarnaast vaste bedragen voor het indienen van het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank en de griffiekosten. 

Vaste prijzen zelf betalende cliënten
Voor bepaalde zaken - zoals een ouderschapsplan - kan een vaste prijs worden overeengekomen.
Voor kindgesprekken in het kader van mediation hanteren we te Deventer een lager uurtarief van € 100,- excl. btw.
Voor stiefgezinsmediation te Deventer gelden gereduceerde tarieven (excl. 21 % btw): 
€ 150,00 per sessie van 1 ½ uur
Basisaanbod (1 jaar): 5 sessies € 650,-
Basisaanbod + stiefouderschapsplan: + € 150,- per module
Vervolgaanbod (½ jaar): 3 sessies € 400,- 

Rechtsbijstandverzekering
Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, ga dan vooral na of de verzekeraar mediation vergoedt. Wat de polis ook zegt, de Hoge Raad heeft bepaald dat je vrij bent om je eigen registermediator te kiezen: de verzekeraar heeft ook dan vergoedingsplicht.

Locaties De Familiezaak Deventer

Mediation vindt plaats op neutraal terrein, hetzij ter locatie van De Familiezaak te Deventer (tegenover het station of - betaald - parkeren voor de deur), hetzij te Epe, Raalte, Zutphen of elders in overleg. Gesubsidieerde mediation vindt in beginsel plaats op de locatie Deventer.

Plattegrond Locatie Deventer Singel 10 | 7411 HV Deventer
Plattegrond Locatie Epe e.o. Stationsstraat 25 | 8161 CP Epe
Plattegrond Locatie Raalte Passage 1a [OP1] | 8102 EW Raalte
Plattegrond Locatie Zutphen Waterstraat 5 | 7201 HM Zutphen