Mediation bij een MfN-erkende mediator van De Familiezaak Deventer

De Familiezaak Deventer e.o. is gespecialiseerd in familie- en scheiding gerelateerde mediation. Een mediator is er voor beide partijen en zorgt er voor dat beiden in de vertrouwelijkheid van de mediation kunnen aangeven wat er speelt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen in het mediation proces aan bod en worden zorgvuldig afgewogen. Een mediator oordeelt niet, maar informeert jullie wel ter zake en draagt zo bij aan het vinden van blijvende oplossingen als gevolg van de mediation.

Hoe werkt mediation?

Elke mediation begint met een mediation overeenkomst. Daarin staan de afspraken waaronder de mediation bij De Familiezaak Deventer plaats vindt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de geheimhouding, de rol van de mediator en die van de cliënten. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend en vraagt eigen inzet en inbreng van de betrokkenen. In de mediation overeenkomst worden ook de kosten en de taken van de mediator geregeld. Zo is het de taak van de mediator om de uitkomst van de mediation schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst.

Wat is een erkende mediator?

De titel MfN-register mediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen een mediator die gekwalificeerd en erkend is door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) deze titel mag voeren. De MfN-register mediator van De Familiezaak Deventer staat daarmee voor kwaliteit. De mediator van De Familiezaak Deventer werkt op basis van het Mediation Reglement van de Mediation federatie Nederland (MfN) en op basis van de Gedragsregels voor MfN mediators.

Een geaccrediteerde familie mediator voltooit daarnaast een opleiding familie en echtscheiding mediation die leidt tot een aantekening personen- en familierecht in het MfN-register. De gespecialiseerde mediator van De Familiezaak Deventer is daarmee gekwalificeerd om gezins- en familieleden professioneel te begeleiden bij het oplossen van (stief-)ouder problemen, familiekwesties en bij een (echt-)scheidingsprocedure of ouderschapsplan. Deze gespecialiseerde mediator beschikt over kennis van en ervaring met alle aspecten van mediation tussen (ex-)partners, (stief-)ouders, gezins- en familieleden en met de psychologische en juridische factoren die daar bij horen.

Wat doet een (scheidings-)mediator?

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelingsdeskundige. De mediator van De Familiezaak Deventer onderzoekt eerst of beide partijen voor mediation kunnen kiezen. Dan begeleidt de mediator hen bij het verhelderen van de betekenis en de gevolgen van hun kwestie, scheiding of crisis. Tot slot helpt de mediator de betrokkenen bij de mediation om via onderhandelingen een oplossing te bereiken.

Een scheidingsmediator van De Familiezaak Deventer draagt er bovendien zorg voor dat partijen zich realiseren welke informatie belangrijk is voor hun keuzes, voordat zij tot definitieve beslissingen komen. Zo worden ouders in mediation voorgelicht bij het opstellen van hun ouderschapsplan. Een scheidingsmediator draagt er zo aan bij dat (ex-)partners en/of ouders samen tot weloverwogen keuzes komen.