Ouderschapsplan opstellen met een mediator van De Familiezaak Deventer

Wanneer moet je een ouderschapsplan opstellen? Als jij en je partner uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, kun je bij een mediator van De Familiezaak te Deventer, Epe, Raalte en Zutphen terecht voor het opstellen van het wettelijk verplichte ouderschapsplan. Dit geldt zowel voor gehuwde en geregistreerde partners als voor samenwonende ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag. Ook de wettelijke onderhoudsplicht van ouders wordt geregeld in het ouderschapsplan. Een ouderschapsplan regelt ook waarover jullie elkaar zullen informeren en over welke belangrijke onderwerpen jullie samen zullen beslissen op langere termijn.

Hoe maak je een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan als product dat voldoet aan de wettelijke eisen is vrij eenvoudig op te stellen. Echter, een ouderschapsplan dat ‘werkt’ in de praktijk vraagt om een proces van daadwerkelijk samen bespreken van wat jullie kind nodig heeft, wat je het wilt bieden, hoe dat je dat in de nieuwe situatie gaat doen en hoe jullie elkaar daarbij kunnen aanvullen. Natuurlijk worden ook de wensen en gevoelens van het kind betrokken bij de afspraken in het ouderschapsplan. Desgewenst is er ook een zgn. kindgesprek in het kader van de mediation / het ouderschapsplan. 

Waarom een ouderschapsplan

In een ouderschapsplan worden door de mediator alle toekomstige punten van afstemming tussen ouders vastgelegd. Zo kan een ouderschapsplan voorkomen dat leven in twee gezinnen  voor kinderen onnodig verwarrend is. Maar ook voor ouders is het prettig om onafhankelijk van elkaar het eigen leven weer in te kunnen richten aan de hand van het ouderschapsplan. Echter, ouderlijk overleg blijft nodig en de nieuwe manier waarop je dit regelt wordt via mediation afgesproken in de het ouderschapsplan.

Zorg- en omgangsregeling

In het ouderschapsplan wordt via mediation ook een zorg- of omgangsregeling overeengekomen. Het ouderschapsplan omschrijft een omgangsregeling als de omgang tussen een ouder zonder gezag en een kind wordt geregeld. In het ouderschapsplan wordt een zorgregeling opgenomen als ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag afspreken hoe zij de zorg- en opvoedingstaken onderling verdelen. Hoe dan ook: hoe kom je tot een kindvriendelijke zorg- of omgangsregeling in jullie ouderschapsplan?

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een voorbeeld van zo’n zorgregeling in het ouderschapsplan. Co-ouderschap betekent dat ouders zeer regelmatig met elkaar blijven overleggen, omdat zij de zorgtijd en de opvoedtaken ongeveer gelijk verdelen. De kosten die los staan van waar het kind verblijft, worden samen gedragen en verdeeld in het ouderschapsplan. Over co-ouderschap bestaan overigens de nodige misverstanden.

Hoofdverblijfplaats

Het ouderschapsplan benoemd de hoofdverblijfplaats van een kind, d.w.z. op welk adres het na de scheiding wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De SVB keert de kinderbijslag na scheiding uit aan de ouder op wiens adres een kind de hoofdverblijfplaats heeft, tenzij je bij de SVB melding maakt van co-ouderschap. Ook bij co-ouderschap geldt dat het adres van de ouder waar een kind staat ingeschreven én diens inkomen bepalend zijn voor het ontvangen en de hoogte van het kindgebonden budget. Onder bepaalde voorwaarden kunnen co-ouders allebei een eigen huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen.

Kinderalimentatie

In het ouderschapsplan leg je vast hoe jullie de kosten van de kinderen verdelen. Wat elke ouder bijdraagt aan die kosten is afhankelijk van de zorg- of omgangsregeling in het ouderschapsplan, ieders inkomen en het kindgebonden budget. Voor het berekenen van kinderalimentatie bestaan vaste normen voor verschillende leeftijden. Bij de overheidsinstelling LBIO kun je ook zelf een alimentatieberekening aanvragen. Via de wettelijke indexering wordt het alimentatiebedrag jaarlijks aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud.

Ouderschapsplan evalueren

Het ouderschapsplan is een groeidocument. De meeste ouders kiezen er voor om het ouderschapsplan jaarlijks te evalueren en bij te stellen. Jonge kinderen, basisschoolleerlingen en tieners hebben immers andere behoeften. De zorg- of omgangsregeling of veranderde omstandigheden kunnen om een evaluatie en/of aanpassing van het ouderschapsplan vragen. Sommige ouders vinden het prettig om het ouderschapsplan samen met de mediator van De Familiezaak Deventer te evalueren en maken incidenteel een afspraak daartoe.

Ouderschapsplan aanpassen of wijzigen

Soms bestaat er bij ouders een meningsverschil over het nakomen van het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld over de uitvoering van de dagelijkse zorg en opvoeding volgens het ouderschapsplan. Ook onvoorziene gebeurtenissen kunnen maken dat een van de ouders het ouderschapsplan wezenlijk wil herzien. Jullie kunnen je dan tot De Familiezaak Deventer wenden om samen via mediation tot een oplossing te komen en de overeengekomen wijzigingen schriftelijk te laten vastleggen in een geldig addendum bij het ouderschapsplan.