Samengesteld gezin: (stief-)ouder mediation bij De Familiezaak Deventer

Ben je stiefmoeder of stiefvader en vorm je met een nieuwe partner een samengesteld gezin? Jullie hebben dan voor elkaar gekozen, als (stief-)ouders komt er heel wat meer op jullie schouders. Het samengaan van twee gezinnen in een stiefgezin kan leiden tot verwarrende emoties. Daar kun je het persoonlijk - als stiefvader of stiefmoeder - maar ook als (stief-)ouderpaar samen erg moeilijk mee hebben. 

Typerend voor een (stief-)ouderrelatie is het ontbreken van een ontspannen, stressvrije ‘verkeringstijd’ tussen het aangaan van de relatie en het ouderschap. Zo maak je met een nieuw samengesteld gezin al gauw een ‘sprong in het diepe’. Het is dan ook niet vreemd dat je die sprong op enig moment even niet meer overziet of dat deze je zelfs beangstigd. 

Neem in mediation tijdig wat afstand van het krachtenspel in jullie samengestelde stiefgezin. Aan de hand van jullie specifieke problemen staat de stiefouder mediator van De Familiezaak Deventer jullie terzijde. Zowel voor (stief-)ouders van een nieuw samengesteld gezin als van een bestaand stiefgezin heeft De Familiezaak Deventer een passend mediationaanbod. Twijfel je of mediation geschikt is voor de knelpunten in jullie samengestelde gezin, neem gerust contact op met De Familiezaak Deventer. We denken graag met je mee.
 

Mediation (stief-)ouders nieuw samengesteld gezin

Zoals een eerste relatie vaak een wittebroodstijd kent, zo hebben (stief-)ouders het juist in die eerste twee jaar samen heel zwaar en komt de voldoening pas later. Een nieuw samengesteld gezin kent zijn eigen ontwikkelingsfases. In sommige van die fases maakt een samengesteld gezin een tijdelijke crisis door. Het hoge stressniveau tijdens zo’n crisis heeft meestal een negatieve invloed op de onderlinge communicatie van de (stief-)ouders. Bij De Familiezaak Deventer kunnen (stief-)ouders in mediation in alle rust bespreken hoe zij belangrijke basistaken van hun stiefgezin samen aan willen gaan, zoals:

- het integreren van de stiefouder in het leven van een kind 
- het afscheiden van het nieuwe gezin van het vorige gezin (blog over dit onderwerp)
- het ontwikkelen van werkbare rollen voor niet-inwonende ouders en ex-partners
- het regelen van financiële en/of juridische zaken


Voor nieuwe (stief-)ouders van een samengesteld gezin heeft De Familiezaak te Deventer, Epe, Raalte en Zutphen een speciaal basisaanbod. Tijdens de mediation kunnen vertrouwelijke gesprekken tussen de mediator en een van de (stief-)ouders en/of (stief-)kinderen soms nuttig zijn.

Stiefouderschapsplan

In een stiefouderschapsplan kunnen jullie desgewenst de basisafspraken voor jullie samengestelde gezin vastleggen en afstemmen op de bestaande ouderschapsplannen met ex-partners. Jullie MfN-mediator van De Familiezaak Deventer is tevens als stiefgezinscoach opgeleid in het opstellen van een stiefouderschapsplan, oftewel Stiefplan.
 

Mediation (stief-)ouders 

Na een aantal jaren treden er - soms met de intrede van de pubertijd - veranderingen op in een samengesteld stiefgezin en komen relaties, regels en de organisatiestructuur van het stiefgezin opnieuw onder druk te staan.

In een stiefgezin ligt het tempo van veranderingen hoger en voor (stief-)ouders is de mogelijkheid om ze te beheersen beperkter. Het functioneren van een stiefgezin wordt immers in hoge mate mede bepaald door invloeden van familieleden buiten het samengestelde gezin. Het omgaan met die continue veranderingen vraag veel veerkracht van stiefouders. 

Via mediation biedt De Familiezaak te Deventer, Epe, Raalte en Zutphen een kort en krachtig vervolgaanbod. Het hanteren van de actuele bewogenheid is dan onderwerp van de mediation. Deelnemers aan de mediation zijn de (stief-)ouders; kinderen en andere betrokkenen bij het gezin kunnen participeren. 
 
Meer lezen? Klik hier voor de brochure Samengesteld Gezin van het Nederlands Jeugdinstituut.