Scheidingsconvenant opstellen met een mediator van De Familiezaak Deventer

Het (echt-)scheidingsconvenant vormt de basis voor je nieuwe toekomst na een scheiding. De financiële gevolgen van jullie scheiding worden bij De Familiezaak Deventer dan ook zorgvuldig betrokken in de mediation. Dit maakt dat jullie tot weloverwogen keuzes kunnen komen ten aanzien van de te maken afspraken in jullie scheidingsconvenant. Desgewenst kunnen externe adviseurs worden betrokken bij bepaalde onderdelen van het scheidingsconvenant. Alle nieuwe afspraken als gevolg van jullie scheiding worden door de scheidingsmediator van De Familiezaak Deventer opgenomen in een overeenkomst tussen jou en je (ex-)partner, het scheidingsconvenant. 

Echtscheidingsconvenant gemeenschap van goederen

Bij de ontbinding van een gemeenschap van goederen is het scheidingsconvenant gebaseerd op een verdeling van bezittingen en schulden bij helfte. Alleen een erfenis met uitsluitingsclausule en goederen of schulden die op bijzondere wijze aan een persoon zijn verbonden, blijven privé. Voor het overige wordt in het scheidingconvenant onderling verrekend op basis van het gegeven dat beiden 50% toekomt.


Scheidingsconvenant huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden

Afhankelijk van wat er in jullie voorwaarden wordt uitgesloten of beperkt, worden bezittingen of schulden in het scheidingsconvenant persoonlijk toegeschreven. In geval van een periodiek of finaal verrekenbeding geeft het scheidingsconvenant weer hoe jullie inkomen en/of vermogen tussentijds of bij scheiding is verrekend.

Scheidingsconvenant samenlevingscontract

De financiële afwikkeling in jullie scheidingsconvenant wordt bepaald door wat in het samenlevingscontract door jullie is overeengekomen. Voor jullie toekomst is het belangrijk dat het scheidingsconvenant uitsluitsel geeft over de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke woning, inboedel, bankrekeningen en eventuele pensioenrechten of schulden.

Inhoud scheidingsconvenant

Bij De Familiezaak Deventer kun je zelf actief bijdragen aan een vlot verloop van de scheidingsmediation. Van jullie wordt namelijk verwacht dat je feitelijke gegevens, documenten en bewijsstukken verzamelt met betrekking tot hetgeen moet worden opgenomen in het scheidingsconvenant. Ten behoeve van jullie scheidingsconvenant kunnen gegevens over onderstaande onderwerpen aan de orde zijn.

Huis verkopen, uitkopen of huren

Wat doe je met een eigen huis bij scheiding? En waar krijg je mee te maken als een van beiden na de scheiding de gemeenschappelijke woning en hypotheek over wil nemen? Hoe dan ook zijn er vaak grote financiële gevolgen en belangrijke vragen ten aanzien van het eigen huis. In geval van een huurhuis zegt het huurcontract doorgaans wat te doen bij scheiding. Schrijf je je in voor een huurwoning, dan kom je na scheiding als alleenstaande mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.

Scheiden en eigen bedrijf 

Eventuele huwelijkse voorwaarden zijn vaak bepalend voor de verdeling van het eigen bedrijf bij scheiding. In het geval van een gemeenschap van goederen valt de waarde van het bedrijf bij een scheiding in de gemeenschap. Zowel bij een eenmanszaak, een V.O.F. en een B.V. spelen er bij scheiding langetermijnbelangen mee ten aanzien van derden als klanten, werknemers, banken en de belastingdienst. In alle gevallen is het zaak om bij een scheiding tot een haalbare regeling ten aanzien van het eigen bedrijf te komen, bijvoorbeeld in samenspraak met de eigen accountant en/of een Financieel Echtscheidingsadviseur (FEA).
 

Partneralimentatie

Als valt te voorzien dat de ene partner na de scheiding onvoldoende inkomen heeft, kan worden berekend hoeveel draagkracht bij de andere partner resteert om na de scheiding in partneralimentatie te voorzien (nadat een eventuele kinderalimentatie is vastgesteld). Als partners hier van af zien kan de gemeente overigens nog altijd een eventuele bijstandsuitkering verhalen op de onderhoudsplichtige ex-partner. Meer lezen  over alimentatie.

Verdelen van pensioen

Gehuwde en geregistreerde partners krijgen volgens de Wet Verdeling van Ouderdomspensioen bij Scheiding  ieder de helft van het pensioen van de ander dat is opgebouwd in de tijd van het samenzijn. Echter, jullie kunnen bij scheiding ook beslissen het pensioen niet / anders / direct te verrekenen. Hoe dan ook, download beider Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en stuur de pensioenfondsen binnen 2 jaar na de scheiding het ‘formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’.

Verdelen van bezittingen, schulden, rekeningen en verzekeringen

Het NIBUD biedt een praktische werkwijze voor het verdelen van de inboedel bij scheiding. Maak ook een lijst van (gezamenlijke) rekeningen en noteer het saldo op deze rekeningen op de datum van scheiding. Bepaal wie na de scheiding welke rekeningen houdt, welke rekeningen worden opgeheven en hoe schulden worden verdeeld. Maak een lijst van alle verzekeringen en bepaal per verzekering wat er moet gebeuren als gevolg van de scheiding. 

Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 2018

Bij een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap vanaf 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden automatisch in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen blijven dan privé, evenals bezittingen, schulden of een eigen onderneming van voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap, mits u dit ook kunt aantonen.