De MfN-register mediator en de samenwerking met derden

Een kwestie van vertrouwen

Juist als het vertrouwen tussen deelnemers in een mediation tijdelijk broos is, lijkt het me extra belangrijk dat beide partijen op mij als mediator durven en kunnen vertrouwen. Enerzijds is dat heel persoonlijk, maar anderzijds heeft het wat mij betreft ook te maken met deskundigheid. Cliënten moeten daar juist dan zonder meer op kunnen vertrouwen. Ik vind het dan ook geheel terecht dat MfN-register mediators verplicht zijn tot Permanente Educatie. Ik doe dat erg graag. Voor mijn familiewerk is de contextuele benadering van psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy bijvoorbeeld een belangrijke inspiratiebron. 

Mediator / pedagoog

Ik heb een achtergrond als gedragskundige (orthopedagoog) en me als MfN-register mediator gespecialiseerd in familie mediation. Mijn achtergrond staat borg voor een goed psychologisch inzicht in wat mensen beweegt en weerhoudt. Als orthopedagoog deed ik vanuit verschillende functies en organisaties ervaring op met kinderen van 0 tot 21 jaar en hun ouders. Nu elk jaar 70.000 kinderen met een scheiding te maken krijgen en vervolgens deel uitmaken van twee (soms samengestelde) gezinnen, hebben praktische inzichten die hierbij aansluiten mijn speciale aandacht. Behalve mijn werkzaamheden als mediator wordt ik regelmatig door de rechtbank benoemd als Bijzondere Curator in jeugdzaken. Als zodanig vertegenwoordig ik de belangen van minderjarige kinderen en jongeren in en buiten rechte.

Mediator staat in het midden

De kern van mediation ligt voor mij in de zelfbeschikking van de deelnemers. Dit wil zeggen dat zij in mediation goed geïnformeerde en niet-afgedwongen beslissingen kunnen nemen en hierbij zelf de richting bepalen. Het woord mediation is afgeleid van het latijn en het best te vertalen als “in het midden”. Als familie mediator ben ik meerzijdig partijdig en sta ik figuurlijk "in het midden", net als op het bruggetje tegenover mijn kantoor (hierboven). Mijn werk vergt dat je geestelijk en fysiek 'fit' bent. Ik voel me er heel goed bij om dagelijks in de buitenlucht te zwemmen of te lopen.

Samenwerking 

Het is al weer bijna vijf jaar geleden dat ik De Familiezaak Deventer oprichtte. Daarbij werk ik sindsdien graag en regelmatig samen met co-mediators en/of externe deskundigen. Door deze functionele samenwerking met collega's, advocaten, accountants en notarissen krijgen cliënten naar mijn idee het beste van twee werelden. Om als mediator volledig neutraal en onafhankelijk te kunnen zijn en te blijven hecht ik er aan om financieel/fiscale zaken bij een derde partij onder te brengen. In deze werkt De Familiezaak Deventer sinds enkele jaren samen met Marcel Klomp, juridisch en financieel scheidingsdeskundige van Klomp Juridisch Advies te Amersfoort.

De keuzes die je maakt tijdens een scheiding kunnen verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden. Jullie bepalen uiteindelijk zelf, maar Marcel kan jullie - op afstand of persoonlijk en/of tijdens een mediationbijeenkomst - op financieel en fiscaal gebied dusdanig  adviseren dat je ook tot weloverwogen keuzes komt.

Alimentatieberekening

Marcel verzorgt voor De Familiezaak Deventer tevens maatwerk alimentatieberekeningen. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld graag tegemoet komen aan een veelgehoorde vraag van ouders voor wie de “klassieke kinderalimentatieberekening” niet past bij de praktijk van hun zorgverdeling of co-ouderschapsregeling. Voor hen voorziet Marcel in een berekening die onderscheid maakt in enerzijds ieders interne (verblijfs-)kosten en anderzijds de externe (verblijfsoverstijgende/kindgebonden) kosten.

Wat is een MfN-register (familie-)mediator?

De titel MfN-register mediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen een mediator die gekwalificeerd en erkend is door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) deze titel mag voeren. De MfN-register mediator van De Familiezaak Deventer staat daarmee voor kwaliteit. De mediator van De Familiezaak Deventer werkt op basis van het Mediation Reglement van de Mediation federatie Nederland (MfN) en op basis van de Gedragsregels voor MfN mediators.

Een geaccrediteerde familie mediator voltooit daarnaast een opleiding familie en echtscheiding mediation die leidt tot een aantekening personen- en familierecht in het MfN-register. De gespecialiseerde mediator van De Familiezaak Deventer is daarmee gekwalificeerd om gezins- en familieleden professioneel te begeleiden bij het oplossen van (stief-)ouderlijke problemen, familiekwesties en bij een (echt-)scheidingsprocedure of ouderschapsplan. Deze gespecialiseerde mediator beschikt over kennis van en ervaring met alle aspecten van mediation tussen (ex-)partners, (stief-)ouders, gezins- en familieleden en met de psychologische en juridische factoren die daar bij horen.