De MfN-register mediator en de samenwerking met derden

Een kwestie van vertrouwen

Een veel voorkomende reden voor mediation is het herstellen van relaties die als pijnlijk worden ervaren of waarbij mensen met het onderlinge vertrouwen worstelen. Dan is het extra belangrijk dat beide partijen op mij als mediator durven en kunnen vertrouwen. Enerzijds is dat heel persoonlijk, maar anderzijds heeft het ook te maken met deskundigheid. Ik vind het dan ook geheel terecht dat een MfN-register mediator verplicht is tot Permanente Educatie. Ik doe dat persoonlijk erg graag. Voor mijn familiewerk is de contextuele benadering van psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy bijvoorbeeld een belangrijke inspiratiebron. Het gedachtengoed van Marshall Rosenberg is belangrijk voor de benadering van mijn werk als mediator. Deze opvatting is gebaseerd op de gedachte dat mensen niet goed of fout zijn, maar dat wij mensen zijn die proberen in onze behoeften te voorzien.

Mediator / pedagoog

Vanwege mijn achtergrond als gedragsdeskundige (orthopedagoog) heb ik mijzelf als MfN-register mediator gespecialiseerd in familie mediation. Mijn achtergrond staat borg voor een goed psychologisch inzicht in wat mensen beweegt en weerhoudt. En als mediator help je betrokkenen in feite op te helderen waar conflicten eigenlijk over gaan. Zo draagt een mediator eraan bij dat partijen (weer) een meer menselijke kijk op elkaar te krijgen. Als we elkaars menselijkheid zien, herkennen we onszelf en ontwaakt ons mededogen. Dan is er weer bereidheid om samen naar oplossingen te kijken. Naast mijn werkzaamheden als mediator wordt ik regelmatig door de rechtbank benoemd als Bijzondere Curator in jeugdzaken. Als zodanig vertegenwoordig ik de belangen van minderjarige kinderen en jongeren in en buiten rechte.

Mediator staat in het midden

Als je de verantwoordelijkheid om een conflict aan te pakken aan een advocaat en/of rechter geeft, loop je het risico de verbinding met die ander voor altijd te verliezen. De kern van mediation is voor mij dat mensen zelf de regie nemen over het probleem. Dit wil zeggen dat zij er voor kiezen om via mediation zelf actief mee te denken, praten en beslissen over kwesties die meestal belangrijk voor ze zijn. Het woord mediation is afgeleid van het latijn en het best te vertalen als “in het midden”. Als familie mediator ben ik meerzijdig partijdig en sta ik figuurlijk "in het midden", net als op het bruggetje tegenover mijn kantoor (hierboven). Mijn werk vergt dat ik geestelijk en fysiek 'fit' ben. Ik voel me er heel goed bij om dagelijks in de buitenlucht te zwemmen of te lopen.

Samenwerking 

Het is al weer bijna vijf jaar geleden dat ik De Familiezaak Deventer oprichtte. Daarbij werk ik sindsdien graag en regelmatig samen met co-mediators en/of externe deskundigen. Door deze functionele samenwerking met collega's, advocaten, accountants en notarissen krijgen cliënten naar mijn idee het beste van twee werelden. Om als mediator volledig neutraal en onafhankelijk te kunnen zijn en te blijven hecht ik er aan om financieel/fiscale zaken bij een derde partij onder te brengen. In deze werkt De Familiezaak Deventer sinds enkele jaren samen met Marcel Klomp, juridisch en financieel scheidingsdeskundige van Klomp Juridisch Advies te Amersfoort.

De keuzes die je maakt tijdens een scheiding kunnen verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden. Jullie bepalen uiteindelijk zelf, maar Marcel kan jullie - op afstand of persoonlijk en/of tijdens een mediationbijeenkomst - op financieel en fiscaal gebied dusdanig  adviseren dat je ook tot weloverwogen keuzes komt.

Alimentatieberekening

Marcel verzorgt voor De Familiezaak Deventer tevens maatwerk alimentatieberekeningen. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld graag tegemoet komen aan een veelgehoorde vraag van ouders voor wie de “klassieke kinderalimentatieberekening” niet past bij de praktijk van hun zorgverdeling of co-ouderschapsregeling. Voor hen voorziet Marcel in een berekening die onderscheid maakt in enerzijds ieders interne (verblijfs-)kosten en anderzijds de externe (verblijfsoverstijgende/kindgebonden) kosten.